Kurssialueen tilaaminen (intrassa)

Tällä sivulla kerrotaan miten kurssialue tilataan. Sivu sijaitse yliopiston intranetissä.

リソースを開くには https://intra.uta.fi/portal/group/tietopankki/kurssialueet-ja-tunnukset リンクをクリックしてください: