Kurssialueen tilaaminen (intrassa)

Tällä sivulla kerrotaan miten kurssialue tilataan. Sivu sijaitse yliopiston intranetissä.