Opettajan opas: Vinkkejä verkko-opetukseen

MOODLE TAMPEREEN YLIOPISTOSSA


Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva selainkäyttöinen verkko-oppimisympäristö. Tampereen yliopistossa on käytössä kaksi varsinaista Moodle-ympäristöä, joista Learning2 (learning2.uta.fi) on tarkoitettu opetuskäyttöön ja Groups (groups.uta.fi) tutkimusryhmien, projektien yms. sekä yksiköiden sisäiseen käyttöön. Näiden lisäksi Normaalikoululla on oma Moodlensa, eranos.uta.fi. Käytössä on Moodlen versio 2.7.

Tampereen yliopiston henkilökunta voi tilata käyttöönsä Moodle-alueen Learning2:n etusivulta löytyvällä tilauslomakkeella. Moodle-alueen omalle opintojaksolle voi tilata myös OPSIn kautta, mikäli opintojaksolla on käytössä sähköinen ilmoittautuminen. (ks. erillinen ohje)

Käyttäjätunnukset

Moodleen sopivia tunnuksia on kolmen tyyppisiä:

1. Tampereen yliopiston peruspalvelutunnus: Tällaisen tunnuksen omaava henkilö kirjautuu tunnuksella ja siihen liittyvällä salasanalla kohdassa Single Sign-On with UTA Account.

2. Muiden korkeakoulujen tunnukset: Tampereen yliopiston Moodlessa on käytössä ns. HAKA-kirjautuminen, joka toimii siten, että myös muiden yliopistojen/korkeakoulujen käyttäjät pääsevät kirjautumaan sinne suoraan omien organisaatioidensa tunnuksilla. Haka on Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, johon liittyneiden korkeakoulujen henkilökunta ja opiskelijat pääsevät oman korkeakoulunsa käyttäjätunnuksella myös muiden järjestelmässä mukana olevien korkeakoulujen palveluihin. Tampereen yliopiston Moodleen voivat siis kirjautua oman korkeakoulunsa tunnuksella henkilöt, joiden oma korkeakoulu on mukana Haka-luottamusverkostossa.

3. Erillinen Moodle-tunnus: Jos henkilöllä ei ole Tampereen yliopiston tunnusta tai Haka-yhteistyöverkostoon kuuluvan organisaation käyttäjätunnusta, voidaan hänelle luoda erillinen Moodle-tunnus. Ota tällöin yhteyttä osoitteeseen asiakaspalvelu.tiha@uta.fi.

Moodle-tukea henkilökunnalle

Tietohallinnon opetusteknologiapalvelut vastaavat Moodle-alueiden perustamisesta ja tukipalveluista. Tarjolla on maksutonta neuvontaa ja tukea Tampereen yliopiston henkilökunnalle. Koulutusten tiedot löydät intran Henkilöstön koulutuskalenterista:
https://intra.uta.fi/portal/group/tietopankki/henkiloston-koulutuskalenteri

Tietohallinnon opetusteknologiapalvelut:
 https://intra.uta.fi/portal/fi_FI/group/tietopankki/opetusteknologiapalvelut
 Moodlen tukipalvelut:  
 Suvi Junes, p.040 190 1711
 Pauliina Munter, p. 050 318 7375 
 Lisätiedot ja kysymykset: asiakaspalvelu.tiha@uta.fi