Opettajan opas: Vinkkejä verkko-opetukseen

TEHTÄVÄT

Verkko-opetus kannustaa tehtävien luomiseen, sillä se on keino arvioida opiskelijan ymmärtämistä tai saada opiskelija työskentelemään opittavan asian parissa. Verkossa opiskelijoille on tarjolla monenlaisia työkaluja, joilla he voivat tehdä ajatteluaan näkyväksi. Verkkotyökalujen avulla opittavaa asiaa voi työstää omassa tahdissaan. Työskentelyn käynnistämisen apuna voi toimia opiskelijoiden ennakotietojen ja -käsitysten esiin nostaminen.

Oppimistehtävää laatiessaan opettajan on hyvä miettiä seuraavia asioita:
1. Mitä on tarkoitus oppia? Miksi tämä tehtävä tehdään?
2. Miten asia opitaan? Mitkä toimintatavat auttavat tämän asian oppimista?
4. Mitä asioita pitää kertoa tehtävänannossa: tavoite, palautustapa, aikataulu, tekijät, menetelmät, ohjaus, arviointi

Mitkä Moodlen työkalut valitaan:

Työkalun valintaan vaikuttavat tehtävän muoto, arviointi ja tekijät.

 

Onko tehtävä ryhmä- vai yksilötehtävä?

1. Tehtävä on yksilötehtävä:

- Tehtävä-työkalun avulla opiskelija palauttaa työn henkilökohtaisesti.

2. Tehtävä on ryhmätyö:

- Wikin avulla ryhmä voi työstää tekstiä yhdessä.

- Keskustelualueella ryhmä voi keskustella ja lähettää tiedostoja liitteenä.

- Tehtävä-työkalulla voi palauttaa myös ryhmän yhteisen työn

 

Kuka työn saa nähdä ja arvioida?

1. Työt palautetaan vain opettajan luettavaksi.

- Tehtävä-työkalujen kautta palautetut työt tulevat vain opettajan nähtäväksi.

- Ou Blog -työkalun voi rajoittaa vain opettajan nähtäväksi.

- Tentti-työkalun suoritukset ovat vain opettajan nähtävillä.

2. Työ palautetaan toisten opiskelijoiden luettavaksi:

- Keskustelualueelle työt voidaan palauttaa viestin liitetiedostona toisten opiskelijoiden luettavaksi ja kommentoitavaksi.

- Ou Blog -työkalulla teksti voidaan palauttaa toisten kommentoitavaksi

- Tietokanta -työkalulla opiskelijat voivat palauttaa tiedostoja, linkkejä ja kuvia toisten kommentoitavaksi.

- Wiki voi olla opiskelijakohtainen, jolloin jokainen kirjoittaa omaa wikiään, mutta voi tarkastella muiden kirjoituksia.

- Työpaja -työkalun avulla voidaan toteuttaa vertaisarvioitavia tehtäviä.

3. Työ palautetaan oman ryhmän nähtäväksi.

- Ryhmätoiminnon voi ottaa käyttöön wikissä, keskustelualueella ja OU Blogissa, jolloin keskustelut ja palautukset voi rajata näkyviin vain oman ryhmän jäsenille.

Ohje-tiedostot:

Ohje: Tehtävä (.pdf)

Ohje: Wiki (.pdf)

Ohje: Tentti, Tentin kysymystyypit, Tentin palautemoodivaihtoehdot (.pdf)

Ohje: Työpaja (.pdf)

Oppimispolku

Oppimispolun voi rakentaa suoritusten seuranta -toiminnolla. Näin opiskelijan polku voi olla yksilöllinen riippuen hänen tekemistään valinnoista tai menestyksestään aiemmissa tehtävissä. Opettaja voi ohjata opiskelijan etenemistä määrittelemällä tehtävien ja aineistojen järjestyksen. 

Ohje: Suoritusten seuranta (.pdf)

Verkkotehtävissä kannattaa huomioida, että työn tekeminen vaatii usein enemmän aikaa kirjallisesti kuin suullisesti. Huomioi myös tehtävien määrän vaikutus arviointiin, ja sitä kautta työmääriin. Muista, että vertaisarviointi voi paitsi helpottaa opettajan arviointi- ja palautetyömäärää, myös olla hyvä oppimiskokemus opiskelijoille. Tehtävissä kannattaa käyttää monipuolisia työtapoja ja huomioida uusien työkalujen tarjoamat mahdollisuudet. Työkalun valinnassa kannattaa kuitenkin huomioida sen vaikutukset opiskelijoille. Tiedoston palautus on helppoa, mutta onnistuuko esim. ääni- tai videotiedoston luominen kaikilta.