Opettajan opas: Vinkkejä verkko-opetukseen

VUOROVAIKUTUS

Vuorovaikutus verkossa on tekstimuotoista. Näin ollen siitä puuttuvat eleet ja ilmeet, joita kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa hyödynnetään viestin tulkinnassa. Vaarana onkin virheelliset tulkinnat. Myös läsnäolon osoittaminen tapahtuu viestien avulla.

Vuorovaikutuksen säännöt on hyvä käydä läpi myös opiskelijoiden kanssa:

 • Kysy, älä oleta!
 • Ilmaise osallistumisesi viestein. Vain opettaja näkee toiminnan raporteista, opiskelijat vain viesteistä.
 • Vältä monologeja. Ota kantaa aiempiin kirjoituksiin.
 • Noudata aikatauluja tai ilmoita mikäli sinulle tulee esteitä tai viivytyksiä.
 • Ole kärsivällinen. Toiset eivät lue tai vastaa viestiisi välttämättä heti.
 • Hyväksy itseltä ja muilta myös keskeneräiset ajatukset, vaikka ne kirjoitettuna jäävätkin näkyviin.

Vältä sudenkuopat:

 • Keskustelulla tulisi olla selkeä, rajattu tavoite tai pyrkimys, jonka kaikki tietävät. Ei keskustelua keskustelun vuoksi.
 • Keskustelulla on hyvä olla myös rajattu aika, jotta osallistumisen intensiteetti säilyy.
 • Keskustelussa on hyvä vetää yhteen ajatuksia tai sovittuja asioita. Apuna voi käyttää esim. rooleja (puheenjohtaja, yhteenvetäjä, ryhmätoiminnan tarkkailija jne.)
 • Keskustelu ei onnistu kovin suurissa ryhmissä. Jaa osallistujat pienempiin ryhmiin.
 • Mieti työkalua keskustelun tavoitteen mukaan. (vrt. keskustelualue, chat)

Moodlen vuorovaikutustyökalut:

Haluat, että opiskelijat keskustelevat annetusta teemasta koko ryhmän tai pienryhmien kesken:

 • Keskustelualue: Keskusteluviestit rakentuvat puumaisesti viestiketjuihin.
  Keskustelut voidaan tilata kopioina sähköpostiin. Viestiin voi liittää liitetiedoston.

OHJE: Keskustelualue (.pdf)

Haluat tarjota opiskelijoille mahdollisuuden sopia ryhmän kesken asioita nopeasti tai olla yhteydessä realiaikaisesti:

 • Chat: reaaliaikainen vuorovaikutus. Tapaamisia voidaan sopia chat-huoneeseen, jossa kaikki ovat paikalla samaan aikaan. Näin jokin asia saadaan sovittua nopeasti. Myös ohjauskeskustelut opettajan kanssa.

OHJE: Chat (.pdf)

Haluat lähettää opiskelijoille viestin, joka menee kaikkien sähköpostiin:

 • Uutiset-keskustelualue: Jokaisella alueella on valmiina Uutiset-keskustelualue, joka on tarkoitettu opettajan tiedotuspalstaksi. Opiskelijat eivät voi alueelle kirjoittaa tai vastata viesteihin. Opettajan tälle alueelle laittamat viestit menevät kopioina opiskelijoiden sähköpostiin.

Moodlessa on myös Viestit-toiminto ja -lohko kahdenkeskiseen viestintään, mutta nämä viestit saattavat jäädä opiskelijoilta huomaamatta. Sähköposti on varmempi tapa olla yhteydessä vain yhteen opiskelijaan.