Opettajan opas: Vinkkejä verkko-opetukseen

AINEISTOT

Materiaalien jakaminen Moodlessa on helppoa. Koska käytettävä oppimateriaali on useimmissa tapauksissa jo valmiiksi sähköisessä muodossa, sen siirtäminen oppimisympäristöön opiskelijoiden saataville on perusteltua. Opiskelijat voivat tutustua aineistoihin ennakkoon tai poissaolotapauksissa saavat sen itselleen yhtä nopeasti, kuin paikalla olijatkin.

On muistettava, että pitkien tekstien näytöltä lukeminen on raskasta ja usein houkutus tulostamiseen on suuri. Kannattaa miettiä voisiko materiaalit rakentaa muotoon, jossa hyödynnetään verkkoympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Voisiko yhden monisivuisen pdf-tiedoston sijaan rakentaa materiaalin kirjan muotoon, jossa luvut on jaoteltu eri sivuille. (vrt. tämä materiaalipaketti)? Entä olisiko materiaalin joukkoon hyvä lisätä sitä jäsentäviä tehtäviä ja kysymyksiä (oppitunti, tentti)? Verkkosivuksi muotoiltu teksti, jossa huomioidaan myös hypertekstin mahdollisuudet eli esim. linkittäminen, voi olla opiskelijoita motivoiva ja mielenkiintoinen.

Verkon tarjoamia tiedonhakumahdollisuuksia ja materiaalivarastoja kannattaa hyödyntää. Kaikkea materiaalia ei tarvitse tehdä itse. Mielenkiintoisten linkkien hyödyntäminen sitoo oppimista myös oikeisiin, aitoihin tilanteisiin. Tekstimuotoisen materiaalin lisäksi videot, ääni- ja kuvaesitykset havainnollistavat opintojakson aihepiiriä. Huomioi kuitenkin tekijänoikeuskysymykset.

Moodlessa on erilaisia työkaluja aineistojen jakamiseen. Kaikki aineisto-työkalut ovat kuitenkin vain opettajan käytettävissä. Opiskelijat voivat julkaista tiedostoja ja aineistoja toisten opiskelijoiden luettaviksi esim. liitetiedostona keskustelualueella, tietokanta-työkalun kautta tai vaikka OU Blogi-työkalussa.

Opettajan aineistotyökalut

* Vaihtoehdot, kun haluat tuoda koneellasi olevan tiedoston/tiedostot Moodleen:

  • Tiedosto: Tuo tiedostot yksitellen alueelle. Eri tiedostomuodot käyvät (esim. .pdf, .doc, .ppt, .jpeg....)
  • Kansio: Jos yksittäisiä tiedostoja on paljon, voidaan alueen etusivulle tehdä kansio, ja tuoda yksittäiset tiedostot sen sisälle. 

* Vaihtoehdot, kun haluat kirjoittaa materiaalin Moodle-alueelle yhdeksi alasivuksi tai rakentaa materiaalipaketin:

  • Sivu: Jos aineisto on helposti ruudulta luettavaa, esim. yksi sivu tekstiä, niin voidaan erillisen tiedoston sijaan rakentaa sivu, joka avautuu Moodlen kehysten sisälle. Tähän sopii esim. opintojakson ohjeet, linkkilistat, lyhyet materiaalit.
  • Kirja: useista sivuista koostuva materiaalipaketti. Kuin verkkosivusto, jossa opiskelija etenee lukujen välillä. (tämä opas)

* Vaihtoehdot, kun haluat tehdä Moodle-alueellesi linkin verkossa jo olevaan materiaaliin:

  • Verkko-osoite: Linkki avautuu suoraan nimeä klikkaamalla.
  • Sivu: Jos sinulla on useita linkkejä, voit tehdä sivun, jonne kirjoitat kaikki linkit. Näin ne eivät ole yksitellen etusivulla näkyvissä, vaan listana alasivulla.

OHJE: Aineistot (.pdf)

OHJE: Tiedoston tuominen alueelle (.pdf)