Opettajille: Useimmin kysytyt kysymykset

OPSI-yhteys

Voinko saada opiskelijat liitetyksi kurssialueelle automaattisesti, kun käytössä on sähköinen ilmoittautuminen? Miksi kaikki NettiOpsussa hyväksytyt opiskelijat eivät näy alueellani?
Jos kurssilla on käytössä sähköinen ilmoittautuminen ja ilmoittautumisryhmän OPSIin luonnin yhteydessä on myös tilattu Moodle-alue, siirtyvät ilmoittautumisessa valitut opiskelijat alueelle seuraavan yön aikana.
Alueilla kuitenkin näkyvät seuraavana aamuna vain ne opiskelijat, jotka ovat käyneet edes kerran learning2.uta.fi:ssa kirjautumassa. Loput hyväksytyt opiskelijat tulevat näkyviin alueelle heti, kun he learning2:n etusivulta sisään kirjautuvat.
Opiskelijalle kurssialue näkyy heti kirjautumisen jälkeen Omat kurssit -listassa, mutta opettajat voivat ihmetellä, miksi vain osa opiskelijoista näyttäisi siirtyneen kurssialueelle hyväksymisen jälkeen.

Miten poistan NettiOpsun kautta lisätyn opiskelijan?
NettiOpsun kautta alueelle siirtynyttä opiskelijaa ei voi poistaa suoraan Moodlesta, kuten esim. avaimella kirjautuneita opiskelijoita. Jos NettiOpsun kautta kurssialueelle siirtynyt opiskelija halutaan jostain syystä poistaa alueelta, täytyy hänet ensin käydä poistamassa NettiOpsun puolella hyväksyttyjen listalta. Hän ei kuitenkaan vielä poistu Moodlesta, vaan vasta seuraavana aamuna hänet on mahdollista poistaa myös Moodle-alueelta. Poistaminen täytyy tehdä siis ensin NettiOpsusta ja seuraavana päivänä Moodlesta.
Opiskelijan poistaminen Moodle-alueelta tehdään "Asetukset" -lohkon "Käyttäjähallinta" -kohdan "Osallistujat" -sivulla. Siellä kyseisen opiskelijan nimen kohdalla, "Osallistujien lisäämistavat" -sarakkeessa on  X -ikoni (Poista kurssilta), jota klikkaamalla voit poistaa opiskelijan myös Moodle-alueelta.

Kuka siirtyy automaattisesti opettajaksi OPSIn kautta tilatuissa alueissa? MIstä tiedän, että alue on perustettu?
OPSIsta tilatulle Learning2-alueelle tulee automaattisesti opettajaksi OPSIn tiedoissa vastuuopettajaksi merkitty henkilö. Kun OPSIin on merkitty, että opintojaksolle halutaan Moodle-alue, niin alue syntyy seuraavana yönä. Vastuuopettajalle ja tietojen syöttäjälle (joskus eri kuin vastuuopettaja) lähetetään viesti alueen syntymisestä. Tähän viestiin kehotetaan vastaamaan, mikäli opettaja haluaa tyhjälle alueelle kopion jostain vanhan kurssialueensa sisällöistä.


Minulla on jo Moodle-alue. Enkö voi käyttää sitä uudestaan uuden sähköistä ilmoittautumista käyttävän ryhmän kanssa? Enkö saa vanhan kurssialueen ID-numeroa enää syötettyä OPSIin?
OPSIin ei voi enää syöttää vanhan kurssialueen ID-numeroa, vaan OPSIn kautta syntyy aina uusi tyhjä alue, jonne opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat siirtyvät. Opettajalle tästä tulee viesti, johon vastaamalla hän voi pyytää kopiota aiemmasta alueesta tälle uudelle tyhjälle alueelle.
Aiemmin tilattua/käytettyä aluetta voi toki myös käyttää, mutta silloin automaattista siirtymistä ei voi hyödyntää. Tällöin aluetta ei saa tilata OPSIn kautta ja opiskelijoille kannattaa antaa alueen avain ja he rekisteröityvät Moodle-alueelle itse.