Opettajille: Useimmin kysytyt kysymykset

Alueen hallinnointi ja osallistujat

Minulla näkyy tekstikenttien päällä pieni editori, jossa on vain muutama tekstinmuokkaustoiminto. Miten saan käyttööni lisää muokkaustoimintoja?
Tekstikenttien yläpuolella olevaa editoria on kehitetty siten, että nyt näkyvissä on ensin vain muutama keskeinen tekstinmuokkaustoiminto. Muut toiminnot saa esiin painamalla editorin vasemmassa reunassa olevaa kuvaketta (Toolbar Toggle).

Moodlen tekstinmuokkauseditori

Mikäli haluat käyttöösi vielä monipuolisemman editorin kuin oletuseditori, voit vaihtaa käytössäsi olevaa editoria omasta käyttäjäprofiilistasi. Pääset käyttäjäprofiiliisi Asetukset-lohkosta kohdasta Omat profiiliasetukseni -> Muokkaa tietoja. Vaihda Kun muokkaat tekstiä -kohtaan editoriksi TinyMCE HTML-editori ja tallenna muutos profiiliisi.


Minulla on paljon kurssialueita. Pystyykö Moodlessa kursseja ryhmittelemään jotenkin Omat kurssini -näkymässä?
Moodlessa kurssialueita ei pysty ryhmittelemään tai niiden paikkaa vaihtamaan Omat kurssini -lohkossa tai kurssikategorioissa.


Miten saan lisää numeroituja osioita kurssialueelleni?
Paina Asetukset -lohkosta Muokkaa asetuksia -linkkiä. Avautuvalla sivulla on Kurssiformaatti -osiossa kohta Viikkojen/aiheiden määrä. Vaihda tähän se lukumäärä, kuinka monta osiota haluat etusivulla näkyvän. Muista tallentaa valinta sivun lopusta. Alueella oleva ensimmäinen osio on numeroimaton, ja sitä ei lasketa tähän lukumäärään. Osioiden lukumäärää voi lisätä tai vähentää myös kurssin kuluessa.
Osioiden määrää voi muuttaa myös viimeisen osion alta näkyvistä +/- merkeistä. Kun muokkaustila on päällä, + ja – painikkeet näkyvät osion alla oikean reunan puolella.


Kurssialueen avaaminen:
Miksi kurssi näkyy opettajalle harmaana Omat kurssini -listassa?
Miksi opiskelijat eivät löydä kurssini nimeä kategorioista?
Jos kurssialueesi nimi näkyy harmaana Omat kurssini –listassa, kurssialue on suljettu opiskelijoilta. Kurssialueen saat avattua opiskelijoille "Asetukset" -lohkon "Muokkaa asetuksia" -linkistä, kohdasta "Näytetään opiskelijoille”. Vaihda tähän kohtaan ”Näytä”.  Tehtyäsi tarvittavat muutokset asetuksiin, tallennathan ne vielä lopuksi ko. sivun alareunasta. Tämä asetus kannattaa vaihtaa heti kun saat alueen, jotta alue ei unohdu vahingossa kiinni. Alueelle ei kuitenkaan pääse kukaan muu kuin ne henkilöt, jotka opettaja on alueelle poiminut tai joille hän on alueen avaimen kertonut.


Olen laittanut kurssini saataville ja sen nimi näkyy opiskelijoille. He eivät kuitenkaan pääse kirjautumaan kurssialueelle avaimella? Miksi kurssialueeni avain on niin vaikea yhdistelmä kirjaimia ja numeroita? Voinko vaihtaa avainta?
Opettaja voi antaa opiskelijoille avaimen kurssille. Opettaja määrittelee avaimen Asetukset-lohkon kohdassa Käyttäjähallinta -> Osallistujien lisäämistavat -> Itserekisteröityminen (Student). Tarkista avautuvalla sivulla, että ”Salli uudet itserekisteröitymiset” -kohdassa on ”Kyllä”. Tämä asetus kertoo, että avaimella kirjautuminen on käytössä. Vaihda kurssiavain, joka oletuksena on sattumanvarainen joukko numeroita ja kirjaimia. Avain kannattaa muuttaa helpommaksi ennen sen antamista opiskelijoille. Avaimen ei tarvitse sisältää numeroita, vaan se voi olla esimerkiksi kurssiin liittyvä sana. Huomaa kuitenkin, että Moodle antaa vihjeeksi sanan ensimmäisen kirjaimen, jos opiskelija kirjoittaa virheellisen avaimen kirjautuessaan. Avaimen kannattaa siis olla sellainen, mitä ei heti arvaa. Huomaa myös, että isoilla ja pienillä kirjaimilla on merkitystä. Tarkista myös kurssillaoloajan alkamis- ja päättymiskohdat, onko rekisteröitymiselle asetettu aikarajoja. Tallenna muutokset sivun lopusta.

Opiskelijat kirjautuvat avaimella siten, että he etsivät kurssin nimen kurssikategoriasta tai kurssien hakutoiminnolla, ja heidän yrittäessään kirjautua kurssille Moodle vaatii opettajan antaman avaimen. Avain täytyy antaa vain ensimmäisellä kerralla kirjautuessa.


Mitä tarkoittaa Itserekisteröitymisen asetukset -sivulla oleva kurssillaoloaika? Miksi avaimella kirjautuneet opiskelijat eivät enää pääse alueelle?
Jos haluat, että opiskelijat kirjautuvat kurssialueelle itse, voit määritellä alueelle avaimen eli tunnussanan, jota käyttämällä opiskelijat rekisteröityvät alueelle. Avain määritellään Asetukset-lohkon kohdassa Käyttäjähallinta -> Osallistujien lisäämistavat -> Itserekisteröityminen (Student).

Kurssillaoloaika -kohtaan voi määritellä, kuinka kauan avaimella kirjautunut opiskelija saa kurssialueella olla. Opiskelijoiden pääsy alueelle estetään, kun määritelty aika on kulunut umpeen. Jos haluat, että kurssillaoloaikaa ei rajoiteta, niin älä ota toimintoa käyttöön.

Voit tarkistaa, onko jonkun opiskelijan kohdalla rajoitus ollut asetettuna, ja poistaa asetuksen opiskelijalta:
Asetukset-lohkon Käyttäjähallinta/Osallistujat -kohdasta näet jokaisen opiskelijan kohdalla, millä tavalla ja milloin hän on tullut sisään kurssialueelle. Tässä samassa kohdassa on merkintä siitä, jos opiskelijoiden kurssillaoloaikaa on rajoitettu. Tässä kohdassa näet myös pienen muokkausikonin, josta pääset pidentämään heidän kurssillaoloaikaansa (ks. kuva). Asetusten muuttaminen avaimen kohdalla ei enää auta näiden opiskelijoiden kohdalla, vaan heidän kurssillaoloaikaansa on käytävä pidentämässä jokaisen kohdalla erikseen. Vaihtoehtoisesti voit myös poistaa rajoituksen opiskelijan kohdalta. Huomioi, että opiskelijaa ei poisteta aikarajan jälkeen, joten hänen toimintansa alueella säilyy,  mutta hän ei enää pääse alueelle.

Opiskelijan itserekisteröityminen kurssille, rekisteröitymisen keston määrittely

Itserekisteröitymisen asetuksissa voi myös määritellä aikarajat, jolloin avain on käytössä (kurssillaoloajan alkamis- ja päättymispäivä).

Aktivoi kurssialueella jo olevien itserekisteröityneiden pääsy -kohdassa voit määrittää, pääsevätkö alueelle avaimella jo kirjautuneet opiskelijat sisälle vai eivät.


Haluaisin rakentaa kurssialueen valmiiksi, mutta näyttää opiskelijoille kunkin osion vaiheittain yksi kerrallaan. Miten piilotan alueella olevia osioita opiskelijoilta? Entä miten piilotan yksittäisiä työkaluja?
Kun muokkaustila on päällä, jokaisen alueelle tuodun työkalun kohdalla osion oikeassa reunassa näkyy Muokkaa -linkki. Yksittäisen työkalun voi piilottaa klikkaamalla sen kohdalta Muokkaa -linkkiä ja valitsemalla avautuvasta valikosta Piilota

Kokonaisia osioita voi piilottaa opiskelijoilta klikkaamalla osion oikeassa sivussa olevan silmä-ikonin kiinni. Osion piilottaminen on hyödyllistä esim., jos kurssi etenee järjestyksessä osiosta toiseen, ja haluat näyttää opiskelijoille vain vuorossa olevan osion sisällöt. Alueella voi näin ollen olla myös osioita, jotka ovat vain opettajien käytössä.

Klikkaa silmä-ikoni kiinni, jolloin alueen sisällöt muuttuvat opettajan näkymässä harmaiksi. Kun klikkaat silmä-ikonin auki, sisällöt näkyvät myös opiskelijoille.

Jokaisen työkalun asetuksissa on Rajoita pääsy -osio, josta voi määritellä mm. sen, milloin työkalu tulee opiskelijalle näkyviin. Näin ollen ei tarvitse muistaa käydä avaamassa ”silmää” työkalun kohdalla, vaan tämän voi ajastaa. Samassa yhteydessä voi määritellä, onko aktiviteetti kokonaan piilossa tuohon asti, vai näytetäänkö se harmaana pääsytietojen kera.


Miten lisään profiiliini oman kuvani?
Asetukset -lohkon Omat profiiliasetukseni -> Muokkaa tietoja -sivulta pääset määrittelemään omaan profiiliisi liittyviä asetuksia, kuten vaihtamaan profiilikuvasi Käyttäjäkuva-kohdasta tai kirjoittamaan kuvauksen itsestäsi. Nykyinen kuva -kohdassa näytetään tämän hetkinen kuvasi, ja Uusi kuva -kohtaan voit lisätä uuden kuvan hakemalla sen Lisää -painikkeen kautta koneeltasi.  Kuvan tulee olla JPG- tai PNG -muodossa.


Moodle näkyy minulle aina englanniksi? Voinko vaihtaa kielen pysyvästi suomeksi, ettei minun tarvitse vaihtaa sitä joka kerta erikseen?

Sivun vasemmassa yläkulmassa on valikko, josta kielen voi vaihtaa, mutta tämä asetus pätee vain kyseisen kirjautumisen ajan. Oletuksena kieli on englanti. Jos haluat, että Moodle tunnistaa kirjautumisen jälkeen, että haluat käyttää suomea, niin käy vaihtamassa oletuskieli suomeksi.

Kurssialueen etusivulla vasemmassa alakulmassa näet Asetukset-lohkon. Pääset muokkaamaan omia tietojasi klikkaamalla Omat profiiliasetukseni -kohdasta Muokkaa tietoja. Tarkista Haluttu kieli -kohta. Tässä määrittelet, millä kielellä Moodle sinulle näkyy, kun kirjaudut. Tällä sivulla voit muokata myös muita käyttäjäprofiilisi tietoja ja lisätä esim. kuvan ja kuvauksen itsestäsi. Käyttäjäprofiiliin tallennetut tiedot pätevät kaikilla kurssialueillasi. Paina Tallenna tiedot lopuksi.


Miten vaihdan kurssialueeni kielen esim. englanniksi? Opiskelijat eivät saisi tätä itse muutettua.
Opettaja voi kurssin Asetukset -lohkosta Muokkaa asetuksia -sivulla pakottaa  jonkin tietyn kielen kurssialueen kieleksi. Pakota kielivalinta -kohtaan valittu kieli määrittää, millä kielellä alueella toimitaan. Moodle näyttää painikkeet, valikot ja otsikot tällä kielellä, eivätkä opiskelijat voi vaihtaa kieltä omasta näkymästään. Ominaisuus voi olla hyödyllinen esim. vieraan kielen kurssilla. Ellei opettaja ole "pakottanut" mitään tiettyä kieltä kurssialueen kieleksi, jokainen käyttäjä voi itse valita oman näkymänsä kielen Moodlen etusivulla olevasta kielivalikosta.


Miten lisään toisia opettajia kurssilleni? Miksi opiskelijan/opettajan nimeä ei löydy, kun yritän lisätä hänet kurssialueelle?
Opettaja voi lisätä toisia opettajia omalle kurssialueelleen. Tämä on mahdollista, jos opettajaksi lisättävä henkilö on joskus kirjautunut Moodleen, joko opiskelijana tai opettajana. Kun henkilö on kerran kirjautunut Moodleen, hänen tietonsa tallentuvat käyttäjien listaan, ja hänet voidaan tämän jälkeen lisätä opettajaksi tai opiskelijaksi kurssille. Huomioi kuitenkin, että Moodlen eri versioilla on omat käyttäjätietokantansa; jotta henkilö voidaan liittää opettajaksi Learning2:een, hänen tulee käydä ensin kirjautumassa myös sinne, vaikka olisikin ennestään groups.uta.fi:n käyttäjä. Vastaavasti henkilön liittäminen valvojaksi tai jäseneksi groups.uta.fi:ssä olevalle alueelle edellyttää, että hän on käynyt kirjautumassa groups.uta.fi:n käyttäjäksi, vaikka olisikin ennestään learning2.uta.fi:n käyttäjä.

Käyttäjiä voit lisätä Käyttäjähallinta/Osallistujat -näkymän kautta. Taulukossa näet kaikki alueellasi jo olevat henkilöt sekä sen, koska he ovat alueella viimeksi olleet, missä roolissa he toimivat, mihin ryhmään he kuuluvat sekä millä tavalla he ovat alueelle tulleet. Lisää osallistujia -painikkeen kautta pääset lisäämään uusia käyttäjiä. Kirjoita lisättävän henkilön nimi Hae-kenttään ja paina Enter. Kun henkilön tiedot löytyvät, valitse yläreunan pudotusvalikosta, mihin rooliin poimittava käyttäjä alueellesi tulee ja klikkaa Lisää-painiketta hänen tietojensa kohdalta. Klikkaa lopuksi ”Lopeta osallistujien lisääminen” -painiketta ikkunan alalaidassa.


Pitääkö verkkokursseja säilyttää tietyn ajan?
Kurssialueesi on käytössäsi niin pitkään kuin haluat. Opiskelijoiden suorituksien säilyttämiseen verkkokurssilla pätee samat säännöt kuin opiskelijoiden suoritusten säilyttämiseen muutenkin.


Miten saan uuden samanlaisen kurssin, kun haluan säilyttää vanhan alueen opiskelijoiden suoritusten vuoksi, mutta uusi vastaava kurssi alkaa?
Voit pyytää Opetusteknologiapalveluista alueesi sisällön kopiointia tyhjälle alueelle: asiakaspalvelu.tiha@uta.fi. Uudelle alueelle tuodaan vanhalta alueelta materiaalit ja työkalut ilman käyttäjätietoja.

Jos pidät samansisältöisen kurssin kahdelle opiskelijaryhmälle, voit rakentaa yhden alueen valmiiksi ja kopioida sisällön tuo-toiminnon avulla toiselle alueelle. Tuo-toiminnon avulla voi tuoda alueelta toiselle kaikki materiaalit ja työkalut ilman käyttäjätietoja ja siten "monistaa" kurssin toisen ryhmän käyttöön.


Miten opiskellijat voivat erota kurssilta/perua rekisteröitymisensä?

Opiskelijan poistaminen/rekisteröitymisen peruminen Moodle-alueelta riippuu siitä, millä tavalla hän on alueelle tullut:

 1. Opiskelija on rekisteröitynyt alueelle avaimella tai opettaja on hänet lisännyt:
Opiskelija voi itse erota tai perua rekisteröitymisensä alueelta, jos hän on itse kirjautunut alueelle käyttäen kurssiavainta tai opettaja on hänet lisännyt alueelle. Tällöin opiskelijalla on Asetukset-lohkossa näkyvissä teksti "Poista minut kurssilta ...".  Opettaja voi näissä tapauksissa myös aina itse poistaa opiskelijan. ("Asetukset" -lohkon "Käyttäjähallinta" -kohdan "Osallistujat" –sivulla on kyseisen opiskelijan nimen kohdalla, "Osallistujien lisäämistavat" –sarakkeessa,  X -ikoni (Poista kurssilta), jota klikkaamalla voit poistaa opiskelijan myös Moodle-alueelta.)
 
2. Opiskelija on tullut alueelle automaattisesti sähköisen ilmoittautumisen kautta:
Jos kurssilla on käytössä sähköinen ilmoittautuminen ja ilmoittautumisryhmän OPSIin luonnin yhteydessä on myös tilattu Moodle-alue, siirtyvät opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat alueelle seuraavan yön aikana. NettiOpsun kautta alueelle siirtynyt opiskelija ei voi itse poistua alueelta, eikä opettajakaan voi häntä suoraan poistaa. Näin siksi, että Moodle tarkistaa Nettiopsun hyväksyttyjen listaa joka yö, ja näin he tulisivat aina uudelleen alueelle opiskelijoiksi.  Opettajan tulee poistaa opiskelija ensin hyväksyttyjen joukosta NettiOpsun ilmoittautumislistasta. Poistettu opiskelija ei seuraavana aamuna enää pääse Moodle-alueelle, mutta hänen nimensä säilyy osallistujalistassa. Opettaja voi kuitenkin hänet sen jälkeen poistaa myös Moodle-alueen osallistujien joukosta. Poistaminen täytyy tehdä siis ensin NettiOpsusta ja seuraavana päivänä Moodlesta. Opiskelijan poistaminen Moodle-alueelta tehdään kuten 1. kohdassa. 


Miten poistan tarpeettomat henkilötiedot Moodlesta?

Tarpeettomat henkilötiedot on yksinkertaisinta poistaa Moodlesta poistamalla ne kurssialueet, joissa opintojakson toteutuskerran viimeisimmästä suorituksesta tai arviointien rekisteröinnistä on yli puoli vuotta. Kurssialueen asetuksiin lisätty uusi toiminnallisuus helpottaa opettajia turhien alueiden poistamisessa.

Kurssialueen poistaminen:

1. Mene kurssialueelle, jonka haluat poistaa.

2. Asetukset -lohko > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Siirrä kurssi roskakoriin -painike.

3. Tallenna valintasi sivun lopusta Tallenna-painikkeella.

Kaikki roskakori -kategoriassa sijaitsevat kurssit poistetaan pysyvästi säännöllisin väliajoin. Poistettuja kursseja ei ole mahdollista palauttaa takaisin. Jos siirsit kurssialueen vahingossa roskakoriin, lähetä tukipyyntö välittömästi IT Helpdeskiin (it-helpdesk@uta.fi) ja kerro, mihin kurssikategoriaan kurssialue siirretään takaisin.