Opettajille: Useimmin kysytyt kysymykset

Tehtävät

Miksi tehtävä-työkalun palautuksissa joillakin opiskelijoilla teksti katkeaa tai häipyy näkyvistä?
Tällainen ongelma on havaittu joissain tapauksissa silloin, kun tekstiä oli kopioitu suoraan Wordista Moodlen tekstikenttään, ja joku Wordin muotoilu katkaisi lopputekstin näkyvistä pois. Tämä ongelma on ratkennut sillä, että teksti kopioidaan ensin notepadiin/muistioon ja sitten sieltä vasta Moodlen vastauslaatikkoon. Siis copy-paste -tapauksissa ei koskaan suoraan Wordista Moodleen vaan aina notepadin kautta, jolloin Wordin automaattimuotoilut jäävät pois. Selaimena kannattaa käyttää Firefoxia. Internet Explorerilla on esiintynyt joitakin ongelmia.


Olen ottanut käyttöön tehtävän, johon opiskelijoiden pitäisi voida palauttaa useita tiedostoja. Opiskelija ei kuitenkaan pääse palauttamaan uusia tiedostoja enää ensimmäisen tiedoston lähetettyään.
Tehtävä-työkalussa on mahdollista sallia usean tiedoston lähettäminen samaan tehtävään. Opettaja määrittelee, montako tiedostoa opiskelija voi enintään lähettää.

Tehtävän asetuksissa on kohta Ota Lähetä arvioitavaksi -toiminto käyttöön. Kun toiminto on käytössä eli asetuksena on Kyllä, opiskelijalle näkyy Lähetä arvioitavaksi -painike, jota painamalla hän voi lähettää tehtävänsä opettajalle arvioitavaksi. Painiketta painettuaan opiskelija ei kuitenkaan voi enää palauttaa tehtävään uusia tiedostoja, vaikka ei olisikaan vielä palauttanut opettajan asetuksissa sallimaa määrää tiedostoja. Kun opettaja avaa opiskelijan tehtävän arvioitavaksi ja painaa arviointi-ikkunassa Muuta palautus keskeneräiseksi -painiketta, opiskelija pääsee jälleen palauttamaan tehtävään tiedostoja. Jos käytät tätä toimintoa, opiskelijoille kannattaa antaa ohje, että tiedostoja ei lähetetä arvioitavaksi yksitellen, vaan kaikki kerralla sitten kun kaikki tiedostot on tuotu tehtävään.


Miten opiskelija saa tiedon siitä, että tehtävä on arvioitu?
Kun opettaja on arvioinut ja antanut palautetta opiskelijalle tehtävästä, opiskelija näkee arvioinnin heti, kun hän klikkaa tehtävän auki. Esiin avautuu Palaute -osio, jossa on kirjoittamasi kommentit ja/tai arvosana.

Opettajan arviointinäkymässä on myös kohta Ilmoita opiskelijoille. Kun opettaja valitsee tähän Kyllä, hänen antamansa palaute ja arviointi lähetetään myös opiskelijan sähköpostiin. 


Miksi en voi antaa opiskelijoille sanallista palautetta tehtävästä? Opettajan arviointinäkymässä voi antaa vain arvosanan, mutta siellä ei ole paikkaa sanallisen palautteen kirjoittamiselle.

Tehtävä-työkalussa ei oletuksena ole käytössä sanallisen palautteen antamismahdollisuutta, mutta sen voi ottaa käyttöön tehtävän asetuksista. Kun avaat asetuksista osion Palautemuodot ja laitat ruksin Palaute-ruutuun, saat arvioinnin yhteyteen kentän sanallisen palautteen kirjoittamista varten.


Voiko Moodlen tehtävä-työkalua käyttää ryhmätöiden palautukseen?

Moodlen tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa ryhmätöitä, joko siten, että yksi ryhmän jäsen palauttaa yhteisen työn koko ryhmän puolesta tai siten, että jokainen ryhmän jäsen tekee palautuksen, esim. kukin palauttaa jonkin osan yhteisestä työstä. Jos haluat käyttää tehtävä-työkalua ryhmätöiden palautukseen, valitse tehtävän asetuksissa Ryhmäpalautuksen asetukset -osiossa Opiskelijat palauttavat ryhmätöitä -kohtaan Kyllä. Tämä edellyttää, että opiskelijat on jaettu ryhmiin Asetukset-lohkon Ryhmät-sivulla. Jos opiskelijoita ei ole oikeasti jaettu ryhmiin Moodlen ryhmätoiminnolla, ensimmäisen opiskelijan tehtäväpalautus kopioituu palautukseksi kaikille opiskelijoille eivätkä muut opiskelijat pääse enää palauttamaan tehtäviään.

Tehtäviä arvioidessasi voit valita, haluatko antaa koko ryhmälle saman arvioinnin ja palautteen vai jokaiselle yksittäiselle opiskelijalle omansa.

Huomioithan myös, että Opiskelijat palauttavat ryhmätöitä -kohdassa valittua asetusta (Kyllä tai Ei) ei voi muuttaa enää sen jälkeen kun ensimmäinen opiskelija on vastannut tehtävään.


Mitä työkalua voi käyttää tehtävien palautukseen, jos tarkoituksena on, että
- opiskelijat eivät näe toistensa palautuksia?
- opiskelijat näkevät toistensa palautukset (ja voivat myös kommentoida niitä)?


Jos haluat, että opiskelijat eivät näe toistensa tehtäväpalautuksia, voit käyttää tehtävä-, tietokanta-, wiki- tai OU blog -työkalua. Tehtävä-työkalulla palautetut työt näkyvät automaattisesti vain opettajalle, eikä sitä voi muuttaa. Tietokanta-työkalulla palautetut tehtävät saat näkymään vain opettajalle, kun valitset tietokannan asetuksissa Vaadi hyväksyntä?: Kyllä (huomioi, että oletuksena palautukset näkyvät kaikille, ellet itse muuta asetusta). Kun valitset wikin moodiksi yksityinen wiki, kukin opiskelija saa oman wikin, eivätkä opiskelijat näe toistensa wikejä. Kun valitset OU blog -työkalussa blogin tyypiksi Separate individual blogs, kukin opiskelija saa oman blogin eivätkä opiskelijat näe toistensa blogeja.

Jos haluat, että opiskelijat saavat nähdä toistensa tehtäväpalautukset (ja kommentoida niitä), voit käyttää keskustelualue-, tietokanta- tai OU blog -työkalua. Keskustelualueella palautetut työt näkyvät automaattisesti kaikille, ja kaikki voivat myös automaattisesti kommentoida niitä. Tietokanta-työkalulla palautetut tehtävät näkyvät kaikille (ellei opettaja erikseen estä sitä), ja opettajan niin halutessa opiskelijat voivat myös kommentoida toistensa tehtäväpalautuksia (huomioi, että vaikka palautukset oletuksena näkyvät kaikille, kommentointimahdollisuus ei oletuksena ole käytössä, vaan se tulee erikseen ottaa käyttöön niin haluttaessa). Kun valitset OU blog -työkalussa blogin tyypiksi No (blogs together or in groups), saat kurssille yhden yhteisen blogin, johon kaikki voivat kirjoittaa. Kommentointimahdollisuus on oletuksena käytössä.

Työpaja-työkalun avulla opiskelijat voivat vertaisarvioida ja kommentoida toistensa tehtäviä. Opettaja antaa tai arpoo kullekin opiskelijalle halutun määrän toisten opiskelijoiden tehtäviä arvioitavaksi ja kommentoitavaksi. Opiskelija näkee vain niiden toisten opiskelijoiden työt, jotka hänelle tulevat arvioitavaksi, ellei opettaja työpajan sulkeuduttua erikseen julkaise kaikkien töitä kaikkien nähtäväksi.