Opettajille: Useimmin kysytyt kysymykset

Keskustelualue

Miksi joillakin opiskelijoilla näkyy keskustelualueella lukemattomien viestien määrä ja toisilla ei?

Keskustelualueen asetuksissa on kohta Luettujen viestien seuranta, jonka avulla opettaja voi määrittää sen, näytetäänkö opiskelijalle keskustelualueen perässä lukemattomien viestien määrä.
•    Jos tähän valitsee vaihtoehdon Valinnainen, niin kukin opiskelija voi omissa tiedoissaan (Asetukset-lohko -> Omat profiiliasetukseni –> Muokkaa tietoja -kohta) päättää, haluaako tämän päälle vai ei.
•    Jos valitsee Tilaus pois päältä, kukaan ei näe ilmoitusta lukemattomista viesteistä.
Kaikilla käyttäjillä on omissa profiiliasetuksissaan Keskustelualueen seuranta -kohta. Kyllä, korosta uudet viestit kurssialueella tarkoittaa, että jos valitset tämän, niin keskustelualueen nimen perässä näet, onko sinulla lukematta viestejä tällä keskustelualueella. Uudet viestit saavat myös korostusraamin ympärille. Ei, älä pidä kirjaa näkemistäni viesteistä -valinnalla lukemattomien viestien määrää ei näytetä.

Huomioi, että käyttäjäprofiiliin tehdyt muutokset eivät ole kurssikohtaisia, vaan ne ovat voimassa kaikilla kurssialueillasi.Olen jakanut opiskelijat ryhmiin Ryhmät -toiminnon avulla ja luonut keskustelualueen, jolla on erilliset ryhmät. Miksi näen keskustelualueella kaikki viestit, vaikka olen tarkoittanut postittaa viestejä ryhmille erikseen?

Asetukset-lohkon Ryhmät -kohdassa ensin määritellään ryhmien jäsenet, ja sitten keskustelualueelle laitetaan ”Erilliset ryhmät” -valinta. Opettaja kuitenkin näkee aina kaikkien viestit, joten hänellä näkymä on monimutkaisempi kuin opiskelijoilla. Opettajan täytyy ennen viestin laittoa valita ylälaidan pudotusvalikosta, mille ryhmälle viesti on tarkoitettu. Opiskelijoille ei tällaista valikkoa näy, vaan heillä viestit menevät erilliset ryhmät -alueella automaattisesti omalle ryhmälle.

Ryhmien jaon idea on se, että yksi keskustelualue voi toimia monen ryhmän alueena. Kaikki ryhmät keskustelevat samalla keskustelualueella, mutta näkevät vain oman ryhmän jäsenten viestit. Usein kuitenkin opettajat tekevät selvyyden vuoksi joka ryhmälle omat keskustelualueensa. Opettajan on joka tapauksessa oltava tarkkana, että hän valitsee pudotusvalikosta aina oikean ryhmän ennen viestin laittamista!


Voiko Moodlessa olla anonyymi verkkokeskustelu, eli keskustelu, jossa ei näe viestin lähettäjän nimeä?
Moodlessa ei tällaista mahdollisuutta ole, vaan viestin lähettäjän nimi näkyy aina viestin yhteydessä.


Miten luodaan keskustelualue opettajan tiedotteita varten, jonne opiskelijat eivät voi laittaa viestejä? Opiskelijat valittavat, että he eivät itse pysty aloittamaan uusia keskusteluaiheita?

Jokaisella alueella valmiina oleva Uutiset -palsta on tällainen opettajan tiedotuspalsta. Muiden keskustelualueiden asetuksissa ei ole mahdollisuutta estää opiskelijoita avaamasta uusia keskusteluja ja vastaamasta toisten viesteihin. Kaikki voivat siis avata uusia keskusteluja ja vastata toisten viesteihin. Uutiset -palstalla sen sijaan opiskelijat eivät voi vastata opettajan viesteihin, ainoastaan lukea niitä. Tätä asetusta opettaja ei voi muuttaa.

Miksi keskustelualueella jokaisen viestien perässä näkyy arvio-pudotusvalikko, josta voi arvioida viestin?
Viestien arviointi ei ole päällä oletuksena. Jos haluat käyttää sitä, sinun tulee erikseen ottaa se käyttöön keskustelualueen asetuksista. Vain opettajat voivat arvioida viestejä. Jos opettaja käyttää arviointitoimintoa, opiskelijat näkevät vain omista viesteistään saamansa arvioinnit.


Miten tilaan keskustelualueen viestit sähköpostiini? En halua keskustelualueen viesteistä kopioita sähköpostiini. Miten poistan tilauksen?

Keskustelualueen tilaaminen merkitsee sitä, että tilaajalle lähetetään sähköpostilla kopio jokaisesta kyseiselle keskustelualueelle lähetettävästä viestistä. Tilaaminen on hyödyllistä alueilla, joilla ei välttämättä tarvitse vierailla säännöllisesti, mutta tietyn keskustelualueen seuraaminen tai viesteihin nopeasti reagoiminen on tarpeellista.

Viestien tilaaminen: Keskustelualueella Asetukset -lohkoon tulee näkyviin keskustelualuetta koskevia asetuksia. Asetukset -lohkosta keskustelualueelle laitettujen viestien kopiot voi tilata omaan sähköpostiin linkistä Tilaa tämä keskustelualue.
Tilauksen poistaminen: Jos et haluakaan tilaamasi keskustelualueen viesteistä kopioita sähköpostiisi, voit perua tilauksesi Asetukset-lohkon linkistä Peru tämän keskustelualueen tilaus.

Keskustelualueen tilaus Asetukset-lohkosta

 
Miten pakotan kopiot keskustelualueen viesteistä lähtemään myös opiskelijoiden sähköpostiin?
Tavallisesti osallistujat voivat valita, haluavatko he tilata keskustelualueen. Opettaja voi kuitenkin keskustelualuetta luodessaan pakottaa keskustelualueen tilaamiseen, jolloin kaikki käyttäjät liitetään alueen tilaajiksi automaattisesti. Tämä vaihtoehto sopii erityisen hyvin esim. tiedotusfoorumeille, joissa viestien nopea saaminen on tärkeää viestien ajankohtaisuuden vuoksi.

Opettaja voi valita haluamansa vaihtoehdon keskustelualuetta luotaessa kohdassa Keskustelualueviestien tilaus. Oletuksena kohdassa on Valinnainen, jolloin osallistujat voivat itse päättää, haluavatko he tilata alueen viestit sähköpostiinsa. Jos opettaja valitsee vaihtoehdon Oletustilaus, osallistujat liitetään tilaajiksi automaattisesti, mutta he voivat perua tilauksen koska tahansa. Jos opettaja valitsee Pakotettu, käyttäjät eivät voi itse perua tilausta. Tilaus pois päältä -valinnan ollessa valittuna, ei aluetta voi tilata.Uutiset-alueen viestit menevät automaattisesti osallistujien sähköpostiin. Voisiko tämän jotenkin estää?
Uutiset -foorumin viestit menevät automaattisesti kopioina kaikkien kurssilaisten sähköposteihin, mutta opettaja voi tarvittaessa kumota tämän Uutiset -foorumin asetuksista seuraavasti:
•    Kun klikkaat Uutiset -foorumille, Asetukset -lohkoon tulee näkyviin Uutiset -aluetta koskevia asetuksia.
•    Valitse Keskustelualueviestien tilaus -kohtaan Oletustilaus tai Valinnainen. Tämän jälkeen kaikki voivat halutessaan itse perua Uutiset -alueen tilauksen Peru tämän keskustelualueen tilaus -linkin kautta.


Onko opettajille olemassa mahdollisuutta keskustella alueella vain keskenään ilman että opiskelijat näkevät viestejä?
Opettajien keskustelualuetta ei Moodlessa ole, mutta opettajat voivat halutessaan käyttää tavallista keskustelualuetta, joka on piilotettu opiskelijoilta.


Opiskelija ei saa lähetetyksi tiedostoaan kurssin keskustelualueelle, vaikka olen valinnut kurssille suurimman sallitun tiedostokoon, ja opiskelijan tiedosto on varmasti tätä pienempi.
Varmistathan vielä, että juuri kyseisen keskustelualueen asetuksissa on sallittu riittävän suuri tiedostokoko. Vaikka koko kurssialueen tiedostokoko (Asetukset-lohko -> Kurssin ylläpito -> Muokkaa asetuksia -> Tiedostojen kokoraja) olisikin suurin mahdollinen, jollakin yksittäisellä keskustelualueella saattaa silti olla pienempi tiedostokoko.

Keskustelualuekohtaisen tiedostokoon pääset tarkistamaan ja tarvittaessa muuttamaan, kun painat keskustelualueella ollessasi Asetukset-lohkosta  Keskustelualueen hallinnointi -> Muokkaa asetuksia tai valitset kurssin etusivulla muokkaustilan ollessa päällä keskustelualueen nimen perästä Muokkaa-valikosta Muokkaa asetuksia.