Opettajille: Useimmin kysytyt kysymykset

Ryhmät


Miten luon ryhmille omat keskustelualueet? Miten saa rajattua jonkin työkalun yhden opiskelijaryhmän käyttöön?

Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Jos ei ole väliä sillä, näkevätkö alaryhmät toistensa työt tai keskustelut, voit vain luoda jokaiselle ryhmälle oman työkalunsa, esim. Ryhmän 1 keskustelualue, Ryhmän 2 keskustelualue jne. Näin opiskelijat tietävät otsikoinnin perusteella mennä oikeaan paikkaan toimimaan alaryhmänsä kesken.

Jos kuitenkin haluat, että eri ryhmät eivät näe toistensa työskentelyä, sinun on ensin luotava ryhmät alueelle. Ryhmäjaon perusteella Moodle tietää, mitä kullekin opiskelijalle näytetään.

Ryhmät luodaan Moodle-alueella Asetukset-lohkon kohdasta  Käyttäjähallinta  -> Ryhmät. Ohje ryhmien luontiin löytyy Learning2:n etusivulta Opettajan ohjeet -kohdasta.

Periaate on siis se, että ensin luot ryhmät alueellesi ja poimit niihin henkilöt alueesi osallistujista. Tällä jaolla kerrot Moodlelle, kuka opiskelijoistasi kuuluu mihinkin ryhmään. Kun olet ryhmäjaon alueelle tehnyt, voit päättää yksittäisten työkalujen kohdalla, käytätkö ryhmäjakoa kyseisessä työkalussa. Yksittäistä keskustelualuetta ei siis nimetä tietylle ryhmälle, vaan ryhmät toimivat keskustelualueella "päällekkäin", mutta Moodle tietää erotella tekemäsi ryhmäjaon perusteella, mitä kullekin opiskelijalle näytetään.

Erilliset ryhmät:
Jos haluat erottaa ryhmien keskustelut keskustelualueella siten, että ryhmä 1:n jäsenet eivät näe ryhmä 2:n keskusteluja, niin silloin keskustelualueen asetuksista valitset ryhmämoodi-kohtaan Erilliset ryhmät. Opettajalla näkyy keskustelualueella pudotusvalikko, josta hän voi valita, minkä ryhmän keskusteluja tarkastelee, mutta opiskelijat eivät tätä valintaa näe, vaan he näkevät vain oman ryhmänsä keskustelut.

Näkyvät ryhmät:
Jos taas haluat, että opiskelijat voivat vastata vain oman ryhmän jäsenten viesteihin, mutta myös tarkastella muiden ryhmien keskusteluja, niin silloin ryhmämoodi-kohtaan tulee valita Näkyvät ryhmät. Tällöin myös opiskelijoilla on tuo pudotusvalikko näkyvissä.

Ei ryhmiä:
Kun olet tehnyt alueelle ryhmäjaon, voit aina yksittäisten työkalujen kohdalla päättää, eriytätkö toiminnan jakamiesi ryhmien mukaan vai onko työkalu tarkoitettu kaikille kurssilaisille (Ei ryhmiä-valinta). Ryhmätoiminto ei ole käytössä aineisto-työkaluissa, eli kaikki näkevät materiaalit.Saako jonkin työkalun tai aineiston yhden opiskelijaryhmän käyttöön siten, että se ei näy muille ryhmille lainkaan?

Jos haluat eri ryhmille kokonaan omat työkalut tai aineistot siten, että ne eivät näy muille ryhmille lainkaan, voit käyttää jokaisen työkalun asetuksista löytyvää Rajoita pääsy -toimintoa. Huomioithan, että opiskelijat täytyy olla jaettu ryhmiin Asetukset-lohkon Ryhmät-sivulla. Lisää rajoitukseksi Ryhmä ja valitse ryhmä, johon opiskelijan on kuuluttava, jotta kyseinen työkalu tai aineisto näkyy hänelle.