Print bookPrint book

Opettajille: Useimmin kysytyt kysymykset

Site: Learning2 - University of Tampere Moodle system for learning
Course: Learning2 - University of Tampere Moodle system for learning
Book: Opettajille: Useimmin kysytyt kysymykset
Printed by:
Date: Friday, 5 June 2020, 2:26 PM

Useimmin kysytyt kysymykset

Kuva: photosteve101

Tämä opas on kirjoitettu vastaamaan opettajien kysymyksiin. Ohjeet koskevat Learning2:n ja Groupsin nykyistä 2.7-versiota.

Materiaali on rakennettu Kirja-työkalulla, joten voit edetä aiheesta toiseen vasemmalla puolella olevan lohkon sisällysluettelosta tai oikean ylä- ja alareunan nuolien avulla.

 Oppaasta löydät kysymyksiä seuraavista aiheista:  (Otsikot linkkejä)

Yleistietoa

Alueen hallinnointi ja osallistujat

OPSI-yhteys

Keskustelualue

Tehtävät

Aineistot, tiedostot

Lohkot

Ryhmät

Yleistietoa

Miten saan tyhjän Moodle-alueen?
Voit tilata tyhjän alueen Learning2:n etusivulta (https://learning2.uta.fi) löytyvällä kurssitilauslomakkeella.

Jos kurssillasi on käytössä sähköinen ilmoittautuminen ja haluat, että kurssille hyväksytyt opiskelijat siirtyvät alueelle automaattisesti, tilaa alue OPSIn kautta. (ks. ohje OPSI-yhteydestä).


Mistä saan tukea Moodle-alueen rakentamisen?
Jos et ole aluetta ennen rakentanut, niin saat halutessasi henkilökohtaista ohjausta sen rakentamiseen. Autamme opettajia rakentamaan alueen ihan alusta loppuun asti, mikäli tarpeen. Voit sopia tukihenkilön kanssa tapaamisen, jossa voimme yhdessä suunnitella aluetta toiveidesi mukaan ja antaa vinkkejä toteutuksesta ja eri työkalujen soveltumisesta toiveisiisi. Voimme neuvoa myös puhelimessa ja sähköpostilla. Yksin ei siis tyhjän Moodle-alueen kanssa tarvitse puuhailla, vaan maksutonta, henkilökohtaista tukeamme kannattaa hyödyntää.

Osoitteeseen it-helpdesk@tuni.fi voi lähettää Moodleen liittyviä kysymyksiä ja tukipyyntöjä.

Ohjeita Moodlen käyttöön löydät Learning2:n etusivulta https://learning2.uta.fi.

Mistä löydän ohjeet opiskelijalle?
Opiskelijan ohjeet on myös julkaistu Learning2:n etusivulla.


Miten kirjaudun Moodleen? Mistä saa tunnukset?
Kirjaudu sisään etusivun oikeasta yläkulmasta (Kirjaudu/Login).
Avautuvalla sivulla näet kolme kirjautumistapaa:

  1. Jos sinulla on TUNI-tunnus, kirjaudu tunnuksellasi ja siihen liittyvällä salasanalla kohdassa Single Sign-On with TUNI Account.
  2. Jos sinulla on jonkin toisen korkeakoulun tunnus, voit kirjautua Moodleen oman korkeakoulusi tunnuksella. Käytä kirjautumiseen kohtaa haka - Login with Other University Account. Valitse valikosta oma korkeakoulusi ja kirjaudu omalla tunnuksellasi.
  3. Jos sinulle on toimitettu jokin muu tunnus Moodleen kirjautumista varten, käytä kirjautumiseen kohtaa Login with Moodle Account.

Kirjautumisen jälkeen palaudut takaisin etusivulle. Kun haluat poistua Moodlesta, muista kirjautua ulos napsauttamalla oikean yläkulman "Kirjaudu ulos" -painiketta ja sulkea selain.

Kurssilla on osallistujia muista yliopistoista/korkeakouluista. Tarvitaanko tunnuksia?
On käytössä ns. HAKA-kirjautuminen, joka toimii siten, että myös muiden yliopistojen/korkeakoulujen käyttäjät pääsevät kirjautumaan palveluun suoraan omien organisaatioidensa tunnuksilla. Haka on Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen käyttäjäntunnistusjärjestelmä, johon liittyneiden korkeakoulujen henkilökunta ja opiskelijat pääsevät oman korkeakoulunsa käyttäjätunnuksella myös muiden järjestelmässä mukana olevien korkeakoulujen palveluihin. Tampereen yliopiston Moodleen voivat siis kirjautua oman korkeakoulunsa tunnuksella henkilöt, joiden oma korkeakoulu on mukana Haka-luottamusverkostossa.

Voit tarkistaa Hakassa mukana olevat organisaatiot, kun ennen Moodleen kirjautumistasi painat Haka-painiketta Moodlen etusivulta. Jos opiskelijasi tai yhteistyökumppanisi ovat jostakin valikossa näkyvästä korkeakoulusta, sinun ei tarvitse tilata heille erillisiä käyttäjätunnuksia Moodleen.
Jos henkilöllä ei ole Tampereen yliopiston tunnusta tai Haka-yhteistyöverkostoon kuuluvan organisaation käyttäjätunnusta, voidaan hänelle luoda erillinen Moodle-tunnus. Ota tällöin yhteyttä osoitteeseen it-helpdesk@tuni.fi

Kurssialueen elinkaari? Voinko poistaa vanhat opiskelijat ja jatkaa samalla alueella uusien opiskelijoiden kanssa?

Moodle-alueiden kohdalla suosituksena on, että uuden opiskelijaryhmän kanssa aloitettaisiin aina uudella alueella.Voit halutessasi kopioida vanhan alueesi sisällöt uudelle tyhjälle alueelle: https://learning2.uta.fi/pluginfile.php/394/mod_page/content/147/kopiointi_tuo_toiminnolla.pdf

Opiskelijoiden suorituksia voi näin ollen säilyttää vanhalla alueella tarvittavat puoli vuotta, eikä opiskelijoita tarvitse poistaa alueelta uuden ryhmän tieltä. Vanha alue on hyvä sulkea, jos opiskelijoiden ei ole enää tarvetta päästä alueelle. Alue suljetaan Asetukset-lohkon "Muokkaa asetuksia" -kohdasta. Valitse "Näytetään opiskelijoille: Piilota".

Uusia Moodle-alueita voi tilata Learning2:n etusivulta löytyvällä tilauslomakkeella. Lomakkeella tilatuille alueille opiskelijat pääsevät joko opettajan poimimina tai käyttämällä opettajan alueelle määrittelemää avainta.

HUOM! Lomakkeella tilattuja alueita ei voi yhdistää sähköiseen ilmoittautumiseen. Jos halutaan että opintojaksolle NettiOpsun kautta ilmoittautuneet ja hyväksytyt opiskelijat siirtyvät alueelle automaattisesti, on alue tilattava OPSIn kautta.

Kun OPSIin on merkitty, että opintojaksolle halutaan Moodle-alue, niin alue syntyy seuraavana yönä. Vastuuopettajalle lähetetään viesti alueen syntymisestä. Tähän viestiin kehotetaan vastaamaan, mikäli opettaja haluaa tyhjälle alueelle kopion jostain vanhan kurssialueensa sisällöistä.

Alueen hallinnointi ja osallistujat

Minulla näkyy tekstikenttien päällä pieni editori, jossa on vain muutama tekstinmuokkaustoiminto. Miten saan käyttööni lisää muokkaustoimintoja?
Tekstikenttien yläpuolella olevaa editoria on kehitetty siten, että nyt näkyvissä on ensin vain muutama keskeinen tekstinmuokkaustoiminto. Muut toiminnot saa esiin painamalla editorin vasemmassa reunassa olevaa kuvaketta (Toolbar Toggle).

Moodlen tekstinmuokkauseditori

Mikäli haluat käyttöösi vielä monipuolisemman editorin kuin oletuseditori, voit vaihtaa käytössäsi olevaa editoria omasta käyttäjäprofiilistasi. Pääset käyttäjäprofiiliisi Asetukset-lohkosta kohdasta Omat profiiliasetukseni -> Muokkaa tietoja. Vaihda Kun muokkaat tekstiä -kohtaan editoriksi TinyMCE HTML-editori ja tallenna muutos profiiliisi.


Minulla on paljon kurssialueita. Pystyykö Moodlessa kursseja ryhmittelemään jotenkin Omat kurssini -näkymässä?
Moodlessa kurssialueita ei pysty ryhmittelemään tai niiden paikkaa vaihtamaan Omat kurssini -lohkossa tai kurssikategorioissa.


Miten saan lisää numeroituja osioita kurssialueelleni?
Paina Asetukset -lohkosta Muokkaa asetuksia -linkkiä. Avautuvalla sivulla on Kurssiformaatti -osiossa kohta Viikkojen/aiheiden määrä. Vaihda tähän se lukumäärä, kuinka monta osiota haluat etusivulla näkyvän. Muista tallentaa valinta sivun lopusta. Alueella oleva ensimmäinen osio on numeroimaton, ja sitä ei lasketa tähän lukumäärään. Osioiden lukumäärää voi lisätä tai vähentää myös kurssin kuluessa.
Osioiden määrää voi muuttaa myös viimeisen osion alta näkyvistä +/- merkeistä. Kun muokkaustila on päällä, + ja – painikkeet näkyvät osion alla oikean reunan puolella.


Kurssialueen avaaminen:
Miksi kurssi näkyy opettajalle harmaana Omat kurssini -listassa?
Miksi opiskelijat eivät löydä kurssini nimeä kategorioista?
Jos kurssialueesi nimi näkyy harmaana Omat kurssini –listassa, kurssialue on suljettu opiskelijoilta. Kurssialueen saat avattua opiskelijoille "Asetukset" -lohkon "Muokkaa asetuksia" -linkistä, kohdasta "Näytetään opiskelijoille”. Vaihda tähän kohtaan ”Näytä”.  Tehtyäsi tarvittavat muutokset asetuksiin, tallennathan ne vielä lopuksi ko. sivun alareunasta. Tämä asetus kannattaa vaihtaa heti kun saat alueen, jotta alue ei unohdu vahingossa kiinni. Alueelle ei kuitenkaan pääse kukaan muu kuin ne henkilöt, jotka opettaja on alueelle poiminut tai joille hän on alueen avaimen kertonut.


Olen laittanut kurssini saataville ja sen nimi näkyy opiskelijoille. He eivät kuitenkaan pääse kirjautumaan kurssialueelle avaimella? Miksi kurssialueeni avain on niin vaikea yhdistelmä kirjaimia ja numeroita? Voinko vaihtaa avainta?
Opettaja voi antaa opiskelijoille avaimen kurssille. Opettaja määrittelee avaimen Asetukset-lohkon kohdassa Käyttäjähallinta -> Osallistujien lisäämistavat -> Itserekisteröityminen (Student). Tarkista avautuvalla sivulla, että ”Salli uudet itserekisteröitymiset” -kohdassa on ”Kyllä”. Tämä asetus kertoo, että avaimella kirjautuminen on käytössä. Vaihda kurssiavain, joka oletuksena on sattumanvarainen joukko numeroita ja kirjaimia. Avain kannattaa muuttaa helpommaksi ennen sen antamista opiskelijoille. Avaimen ei tarvitse sisältää numeroita, vaan se voi olla esimerkiksi kurssiin liittyvä sana. Huomaa kuitenkin, että Moodle antaa vihjeeksi sanan ensimmäisen kirjaimen, jos opiskelija kirjoittaa virheellisen avaimen kirjautuessaan. Avaimen kannattaa siis olla sellainen, mitä ei heti arvaa. Huomaa myös, että isoilla ja pienillä kirjaimilla on merkitystä. Tarkista myös kurssillaoloajan alkamis- ja päättymiskohdat, onko rekisteröitymiselle asetettu aikarajoja. Tallenna muutokset sivun lopusta.

Opiskelijat kirjautuvat avaimella siten, että he etsivät kurssin nimen kurssikategoriasta tai kurssien hakutoiminnolla, ja heidän yrittäessään kirjautua kurssille Moodle vaatii opettajan antaman avaimen. Avain täytyy antaa vain ensimmäisellä kerralla kirjautuessa.


Mitä tarkoittaa Itserekisteröitymisen asetukset -sivulla oleva kurssillaoloaika? Miksi avaimella kirjautuneet opiskelijat eivät enää pääse alueelle?
Jos haluat, että opiskelijat kirjautuvat kurssialueelle itse, voit määritellä alueelle avaimen eli tunnussanan, jota käyttämällä opiskelijat rekisteröityvät alueelle. Avain määritellään Asetukset-lohkon kohdassa Käyttäjähallinta -> Osallistujien lisäämistavat -> Itserekisteröityminen (Student).

Kurssillaoloaika -kohtaan voi määritellä, kuinka kauan avaimella kirjautunut opiskelija saa kurssialueella olla. Opiskelijoiden pääsy alueelle estetään, kun määritelty aika on kulunut umpeen. Jos haluat, että kurssillaoloaikaa ei rajoiteta, niin älä ota toimintoa käyttöön.

Voit tarkistaa, onko jonkun opiskelijan kohdalla rajoitus ollut asetettuna, ja poistaa asetuksen opiskelijalta:
Asetukset-lohkon Käyttäjähallinta/Osallistujat -kohdasta näet jokaisen opiskelijan kohdalla, millä tavalla ja milloin hän on tullut sisään kurssialueelle. Tässä samassa kohdassa on merkintä siitä, jos opiskelijoiden kurssillaoloaikaa on rajoitettu. Tässä kohdassa näet myös pienen muokkausikonin, josta pääset pidentämään heidän kurssillaoloaikaansa (ks. kuva). Asetusten muuttaminen avaimen kohdalla ei enää auta näiden opiskelijoiden kohdalla, vaan heidän kurssillaoloaikaansa on käytävä pidentämässä jokaisen kohdalla erikseen. Vaihtoehtoisesti voit myös poistaa rajoituksen opiskelijan kohdalta. Huomioi, että opiskelijaa ei poisteta aikarajan jälkeen, joten hänen toimintansa alueella säilyy,  mutta hän ei enää pääse alueelle.

Opiskelijan itserekisteröityminen kurssille, rekisteröitymisen keston määrittely

Itserekisteröitymisen asetuksissa voi myös määritellä aikarajat, jolloin avain on käytössä (kurssillaoloajan alkamis- ja päättymispäivä).

Aktivoi kurssialueella jo olevien itserekisteröityneiden pääsy -kohdassa voit määrittää, pääsevätkö alueelle avaimella jo kirjautuneet opiskelijat sisälle vai eivät.


Haluaisin rakentaa kurssialueen valmiiksi, mutta näyttää opiskelijoille kunkin osion vaiheittain yksi kerrallaan. Miten piilotan alueella olevia osioita opiskelijoilta? Entä miten piilotan yksittäisiä työkaluja?
Kun muokkaustila on päällä, jokaisen alueelle tuodun työkalun kohdalla osion oikeassa reunassa näkyy Muokkaa -linkki. Yksittäisen työkalun voi piilottaa klikkaamalla sen kohdalta Muokkaa -linkkiä ja valitsemalla avautuvasta valikosta Piilota

Kokonaisia osioita voi piilottaa opiskelijoilta klikkaamalla osion oikeassa sivussa olevan silmä-ikonin kiinni. Osion piilottaminen on hyödyllistä esim., jos kurssi etenee järjestyksessä osiosta toiseen, ja haluat näyttää opiskelijoille vain vuorossa olevan osion sisällöt. Alueella voi näin ollen olla myös osioita, jotka ovat vain opettajien käytössä.

Klikkaa silmä-ikoni kiinni, jolloin alueen sisällöt muuttuvat opettajan näkymässä harmaiksi. Kun klikkaat silmä-ikonin auki, sisällöt näkyvät myös opiskelijoille.

Jokaisen työkalun asetuksissa on Rajoita pääsy -osio, josta voi määritellä mm. sen, milloin työkalu tulee opiskelijalle näkyviin. Näin ollen ei tarvitse muistaa käydä avaamassa ”silmää” työkalun kohdalla, vaan tämän voi ajastaa. Samassa yhteydessä voi määritellä, onko aktiviteetti kokonaan piilossa tuohon asti, vai näytetäänkö se harmaana pääsytietojen kera.


Miten lisään profiiliini oman kuvani?
Asetukset -lohkon Omat profiiliasetukseni -> Muokkaa tietoja -sivulta pääset määrittelemään omaan profiiliisi liittyviä asetuksia, kuten vaihtamaan profiilikuvasi Käyttäjäkuva-kohdasta tai kirjoittamaan kuvauksen itsestäsi. Nykyinen kuva -kohdassa näytetään tämän hetkinen kuvasi, ja Uusi kuva -kohtaan voit lisätä uuden kuvan hakemalla sen Lisää -painikkeen kautta koneeltasi.  Kuvan tulee olla JPG- tai PNG -muodossa.


Moodle näkyy minulle aina englanniksi? Voinko vaihtaa kielen pysyvästi suomeksi, ettei minun tarvitse vaihtaa sitä joka kerta erikseen?

Sivun vasemmassa yläkulmassa on valikko, josta kielen voi vaihtaa, mutta tämä asetus pätee vain kyseisen kirjautumisen ajan. Oletuksena kieli on englanti. Jos haluat, että Moodle tunnistaa kirjautumisen jälkeen, että haluat käyttää suomea, niin käy vaihtamassa oletuskieli suomeksi.

Kurssialueen etusivulla vasemmassa alakulmassa näet Asetukset-lohkon. Pääset muokkaamaan omia tietojasi klikkaamalla Omat profiiliasetukseni -kohdasta Muokkaa tietoja. Tarkista Haluttu kieli -kohta. Tässä määrittelet, millä kielellä Moodle sinulle näkyy, kun kirjaudut. Tällä sivulla voit muokata myös muita käyttäjäprofiilisi tietoja ja lisätä esim. kuvan ja kuvauksen itsestäsi. Käyttäjäprofiiliin tallennetut tiedot pätevät kaikilla kurssialueillasi. Paina Tallenna tiedot lopuksi.


Miten vaihdan kurssialueeni kielen esim. englanniksi? Opiskelijat eivät saisi tätä itse muutettua.
Opettaja voi kurssin Asetukset -lohkosta Muokkaa asetuksia -sivulla pakottaa  jonkin tietyn kielen kurssialueen kieleksi. Pakota kielivalinta -kohtaan valittu kieli määrittää, millä kielellä alueella toimitaan. Moodle näyttää painikkeet, valikot ja otsikot tällä kielellä, eivätkä opiskelijat voi vaihtaa kieltä omasta näkymästään. Ominaisuus voi olla hyödyllinen esim. vieraan kielen kurssilla. Ellei opettaja ole "pakottanut" mitään tiettyä kieltä kurssialueen kieleksi, jokainen käyttäjä voi itse valita oman näkymänsä kielen Moodlen etusivulla olevasta kielivalikosta.


Miten lisään toisia opettajia kurssilleni? Miksi opiskelijan/opettajan nimeä ei löydy, kun yritän lisätä hänet kurssialueelle?
Opettaja voi lisätä toisia opettajia omalle kurssialueelleen. Tämä on mahdollista, jos opettajaksi lisättävä henkilö on joskus kirjautunut Moodleen, joko opiskelijana tai opettajana. Kun henkilö on kerran kirjautunut Moodleen, hänen tietonsa tallentuvat käyttäjien listaan, ja hänet voidaan tämän jälkeen lisätä opettajaksi tai opiskelijaksi kurssille. Huomioi kuitenkin, että Moodlen eri versioilla on omat käyttäjätietokantansa; jotta henkilö voidaan liittää opettajaksi Learning2:een, hänen tulee käydä ensin kirjautumassa myös sinne, vaikka olisikin ennestään groups.uta.fi:n käyttäjä. Vastaavasti henkilön liittäminen valvojaksi tai jäseneksi groups.uta.fi:ssä olevalle alueelle edellyttää, että hän on käynyt kirjautumassa groups.uta.fi:n käyttäjäksi, vaikka olisikin ennestään learning2.uta.fi:n käyttäjä.

Käyttäjiä voit lisätä Käyttäjähallinta/Osallistujat -näkymän kautta. Taulukossa näet kaikki alueellasi jo olevat henkilöt sekä sen, koska he ovat alueella viimeksi olleet, missä roolissa he toimivat, mihin ryhmään he kuuluvat sekä millä tavalla he ovat alueelle tulleet. Lisää osallistujia -painikkeen kautta pääset lisäämään uusia käyttäjiä. Kirjoita lisättävän henkilön nimi Hae-kenttään ja paina Enter. Kun henkilön tiedot löytyvät, valitse yläreunan pudotusvalikosta, mihin rooliin poimittava käyttäjä alueellesi tulee ja klikkaa Lisää-painiketta hänen tietojensa kohdalta. Klikkaa lopuksi ”Lopeta osallistujien lisääminen” -painiketta ikkunan alalaidassa.


Pitääkö verkkokursseja säilyttää tietyn ajan?
Kurssialueesi on käytössäsi niin pitkään kuin haluat. Opiskelijoiden suorituksien säilyttämiseen verkkokurssilla pätee samat säännöt kuin opiskelijoiden suoritusten säilyttämiseen muutenkin.


Miten saan uuden samanlaisen kurssin, kun haluan säilyttää vanhan alueen opiskelijoiden suoritusten vuoksi, mutta uusi vastaava kurssi alkaa?
Voit pyytää Opetusteknologiapalveluista alueesi sisällön kopiointia tyhjälle alueelle: asiakaspalvelu.tiha@uta.fi. Uudelle alueelle tuodaan vanhalta alueelta materiaalit ja työkalut ilman käyttäjätietoja.

Jos pidät samansisältöisen kurssin kahdelle opiskelijaryhmälle, voit rakentaa yhden alueen valmiiksi ja kopioida sisällön tuo-toiminnon avulla toiselle alueelle. Tuo-toiminnon avulla voi tuoda alueelta toiselle kaikki materiaalit ja työkalut ilman käyttäjätietoja ja siten "monistaa" kurssin toisen ryhmän käyttöön.


Miten opiskellijat voivat erota kurssilta/perua rekisteröitymisensä?

Opiskelijan poistaminen/rekisteröitymisen peruminen Moodle-alueelta riippuu siitä, millä tavalla hän on alueelle tullut:

 1. Opiskelija on rekisteröitynyt alueelle avaimella tai opettaja on hänet lisännyt:
Opiskelija voi itse erota tai perua rekisteröitymisensä alueelta, jos hän on itse kirjautunut alueelle käyttäen kurssiavainta tai opettaja on hänet lisännyt alueelle. Tällöin opiskelijalla on Asetukset-lohkossa näkyvissä teksti "Poista minut kurssilta ...".  Opettaja voi näissä tapauksissa myös aina itse poistaa opiskelijan. ("Asetukset" -lohkon "Käyttäjähallinta" -kohdan "Osallistujat" –sivulla on kyseisen opiskelijan nimen kohdalla, "Osallistujien lisäämistavat" –sarakkeessa,  X -ikoni (Poista kurssilta), jota klikkaamalla voit poistaa opiskelijan myös Moodle-alueelta.)
 
2. Opiskelija on tullut alueelle automaattisesti sähköisen ilmoittautumisen kautta:
Jos kurssilla on käytössä sähköinen ilmoittautuminen ja ilmoittautumisryhmän OPSIin luonnin yhteydessä on myös tilattu Moodle-alue, siirtyvät opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat alueelle seuraavan yön aikana. NettiOpsun kautta alueelle siirtynyt opiskelija ei voi itse poistua alueelta, eikä opettajakaan voi häntä suoraan poistaa. Näin siksi, että Moodle tarkistaa Nettiopsun hyväksyttyjen listaa joka yö, ja näin he tulisivat aina uudelleen alueelle opiskelijoiksi.  Opettajan tulee poistaa opiskelija ensin hyväksyttyjen joukosta NettiOpsun ilmoittautumislistasta. Poistettu opiskelija ei seuraavana aamuna enää pääse Moodle-alueelle, mutta hänen nimensä säilyy osallistujalistassa. Opettaja voi kuitenkin hänet sen jälkeen poistaa myös Moodle-alueen osallistujien joukosta. Poistaminen täytyy tehdä siis ensin NettiOpsusta ja seuraavana päivänä Moodlesta. Opiskelijan poistaminen Moodle-alueelta tehdään kuten 1. kohdassa. 


Miten poistan tarpeettomat henkilötiedot Moodlesta?

Tarpeettomat henkilötiedot on yksinkertaisinta poistaa Moodlesta poistamalla ne kurssialueet, joissa opintojakson toteutuskerran viimeisimmästä suorituksesta tai arviointien rekisteröinnistä on yli puoli vuotta. Kurssialueen asetuksiin lisätty uusi toiminnallisuus helpottaa opettajia turhien alueiden poistamisessa.

Kurssialueen poistaminen:

1. Mene kurssialueelle, jonka haluat poistaa.

2. Asetukset -lohko > Kurssin ylläpito > Muokkaa asetuksia > Siirrä kurssi roskakoriin -painike.

3. Tallenna valintasi sivun lopusta Tallenna-painikkeella.

Kaikki roskakori -kategoriassa sijaitsevat kurssit poistetaan pysyvästi säännöllisin väliajoin. Poistettuja kursseja ei ole mahdollista palauttaa takaisin. Jos siirsit kurssialueen vahingossa roskakoriin, lähetä tukipyyntö välittömästi IT Helpdeskiin (it-helpdesk@uta.fi) ja kerro, mihin kurssikategoriaan kurssialue siirretään takaisin.

OPSI-yhteys

Voinko saada opiskelijat liitetyksi kurssialueelle automaattisesti, kun käytössä on sähköinen ilmoittautuminen? Miksi kaikki NettiOpsussa hyväksytyt opiskelijat eivät näy alueellani?
Jos kurssilla on käytössä sähköinen ilmoittautuminen ja ilmoittautumisryhmän OPSIin luonnin yhteydessä on myös tilattu Moodle-alue, siirtyvät ilmoittautumisessa valitut opiskelijat alueelle seuraavan yön aikana.
Alueilla kuitenkin näkyvät seuraavana aamuna vain ne opiskelijat, jotka ovat käyneet edes kerran learning2.uta.fi:ssa kirjautumassa. Loput hyväksytyt opiskelijat tulevat näkyviin alueelle heti, kun he learning2:n etusivulta sisään kirjautuvat.
Opiskelijalle kurssialue näkyy heti kirjautumisen jälkeen Omat kurssit -listassa, mutta opettajat voivat ihmetellä, miksi vain osa opiskelijoista näyttäisi siirtyneen kurssialueelle hyväksymisen jälkeen.

Miten poistan NettiOpsun kautta lisätyn opiskelijan?
NettiOpsun kautta alueelle siirtynyttä opiskelijaa ei voi poistaa suoraan Moodlesta, kuten esim. avaimella kirjautuneita opiskelijoita. Jos NettiOpsun kautta kurssialueelle siirtynyt opiskelija halutaan jostain syystä poistaa alueelta, täytyy hänet ensin käydä poistamassa NettiOpsun puolella hyväksyttyjen listalta. Hän ei kuitenkaan vielä poistu Moodlesta, vaan vasta seuraavana aamuna hänet on mahdollista poistaa myös Moodle-alueelta. Poistaminen täytyy tehdä siis ensin NettiOpsusta ja seuraavana päivänä Moodlesta.
Opiskelijan poistaminen Moodle-alueelta tehdään "Asetukset" -lohkon "Käyttäjähallinta" -kohdan "Osallistujat" -sivulla. Siellä kyseisen opiskelijan nimen kohdalla, "Osallistujien lisäämistavat" -sarakkeessa on  X -ikoni (Poista kurssilta), jota klikkaamalla voit poistaa opiskelijan myös Moodle-alueelta.

Kuka siirtyy automaattisesti opettajaksi OPSIn kautta tilatuissa alueissa? MIstä tiedän, että alue on perustettu?
OPSIsta tilatulle Learning2-alueelle tulee automaattisesti opettajaksi OPSIn tiedoissa vastuuopettajaksi merkitty henkilö. Kun OPSIin on merkitty, että opintojaksolle halutaan Moodle-alue, niin alue syntyy seuraavana yönä. Vastuuopettajalle ja tietojen syöttäjälle (joskus eri kuin vastuuopettaja) lähetetään viesti alueen syntymisestä. Tähän viestiin kehotetaan vastaamaan, mikäli opettaja haluaa tyhjälle alueelle kopion jostain vanhan kurssialueensa sisällöistä.


Minulla on jo Moodle-alue. Enkö voi käyttää sitä uudestaan uuden sähköistä ilmoittautumista käyttävän ryhmän kanssa? Enkö saa vanhan kurssialueen ID-numeroa enää syötettyä OPSIin?
OPSIin ei voi enää syöttää vanhan kurssialueen ID-numeroa, vaan OPSIn kautta syntyy aina uusi tyhjä alue, jonne opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat siirtyvät. Opettajalle tästä tulee viesti, johon vastaamalla hän voi pyytää kopiota aiemmasta alueesta tälle uudelle tyhjälle alueelle.
Aiemmin tilattua/käytettyä aluetta voi toki myös käyttää, mutta silloin automaattista siirtymistä ei voi hyödyntää. Tällöin aluetta ei saa tilata OPSIn kautta ja opiskelijoille kannattaa antaa alueen avain ja he rekisteröityvät Moodle-alueelle itse.

Keskustelualue

Miksi joillakin opiskelijoilla näkyy keskustelualueella lukemattomien viestien määrä ja toisilla ei?

Keskustelualueen asetuksissa on kohta Luettujen viestien seuranta, jonka avulla opettaja voi määrittää sen, näytetäänkö opiskelijalle keskustelualueen perässä lukemattomien viestien määrä.
•    Jos tähän valitsee vaihtoehdon Valinnainen, niin kukin opiskelija voi omissa tiedoissaan (Asetukset-lohko -> Omat profiiliasetukseni –> Muokkaa tietoja -kohta) päättää, haluaako tämän päälle vai ei.
•    Jos valitsee Tilaus pois päältä, kukaan ei näe ilmoitusta lukemattomista viesteistä.
Kaikilla käyttäjillä on omissa profiiliasetuksissaan Keskustelualueen seuranta -kohta. Kyllä, korosta uudet viestit kurssialueella tarkoittaa, että jos valitset tämän, niin keskustelualueen nimen perässä näet, onko sinulla lukematta viestejä tällä keskustelualueella. Uudet viestit saavat myös korostusraamin ympärille. Ei, älä pidä kirjaa näkemistäni viesteistä -valinnalla lukemattomien viestien määrää ei näytetä.

Huomioi, että käyttäjäprofiiliin tehdyt muutokset eivät ole kurssikohtaisia, vaan ne ovat voimassa kaikilla kurssialueillasi.Olen jakanut opiskelijat ryhmiin Ryhmät -toiminnon avulla ja luonut keskustelualueen, jolla on erilliset ryhmät. Miksi näen keskustelualueella kaikki viestit, vaikka olen tarkoittanut postittaa viestejä ryhmille erikseen?

Asetukset-lohkon Ryhmät -kohdassa ensin määritellään ryhmien jäsenet, ja sitten keskustelualueelle laitetaan ”Erilliset ryhmät” -valinta. Opettaja kuitenkin näkee aina kaikkien viestit, joten hänellä näkymä on monimutkaisempi kuin opiskelijoilla. Opettajan täytyy ennen viestin laittoa valita ylälaidan pudotusvalikosta, mille ryhmälle viesti on tarkoitettu. Opiskelijoille ei tällaista valikkoa näy, vaan heillä viestit menevät erilliset ryhmät -alueella automaattisesti omalle ryhmälle.

Ryhmien jaon idea on se, että yksi keskustelualue voi toimia monen ryhmän alueena. Kaikki ryhmät keskustelevat samalla keskustelualueella, mutta näkevät vain oman ryhmän jäsenten viestit. Usein kuitenkin opettajat tekevät selvyyden vuoksi joka ryhmälle omat keskustelualueensa. Opettajan on joka tapauksessa oltava tarkkana, että hän valitsee pudotusvalikosta aina oikean ryhmän ennen viestin laittamista!


Voiko Moodlessa olla anonyymi verkkokeskustelu, eli keskustelu, jossa ei näe viestin lähettäjän nimeä?
Moodlessa ei tällaista mahdollisuutta ole, vaan viestin lähettäjän nimi näkyy aina viestin yhteydessä.


Miten luodaan keskustelualue opettajan tiedotteita varten, jonne opiskelijat eivät voi laittaa viestejä? Opiskelijat valittavat, että he eivät itse pysty aloittamaan uusia keskusteluaiheita?

Jokaisella alueella valmiina oleva Uutiset -palsta on tällainen opettajan tiedotuspalsta. Muiden keskustelualueiden asetuksissa ei ole mahdollisuutta estää opiskelijoita avaamasta uusia keskusteluja ja vastaamasta toisten viesteihin. Kaikki voivat siis avata uusia keskusteluja ja vastata toisten viesteihin. Uutiset -palstalla sen sijaan opiskelijat eivät voi vastata opettajan viesteihin, ainoastaan lukea niitä. Tätä asetusta opettaja ei voi muuttaa.

Miksi keskustelualueella jokaisen viestien perässä näkyy arvio-pudotusvalikko, josta voi arvioida viestin?
Viestien arviointi ei ole päällä oletuksena. Jos haluat käyttää sitä, sinun tulee erikseen ottaa se käyttöön keskustelualueen asetuksista. Vain opettajat voivat arvioida viestejä. Jos opettaja käyttää arviointitoimintoa, opiskelijat näkevät vain omista viesteistään saamansa arvioinnit.


Miten tilaan keskustelualueen viestit sähköpostiini? En halua keskustelualueen viesteistä kopioita sähköpostiini. Miten poistan tilauksen?

Keskustelualueen tilaaminen merkitsee sitä, että tilaajalle lähetetään sähköpostilla kopio jokaisesta kyseiselle keskustelualueelle lähetettävästä viestistä. Tilaaminen on hyödyllistä alueilla, joilla ei välttämättä tarvitse vierailla säännöllisesti, mutta tietyn keskustelualueen seuraaminen tai viesteihin nopeasti reagoiminen on tarpeellista.

Viestien tilaaminen: Keskustelualueella Asetukset -lohkoon tulee näkyviin keskustelualuetta koskevia asetuksia. Asetukset -lohkosta keskustelualueelle laitettujen viestien kopiot voi tilata omaan sähköpostiin linkistä Tilaa tämä keskustelualue.
Tilauksen poistaminen: Jos et haluakaan tilaamasi keskustelualueen viesteistä kopioita sähköpostiisi, voit perua tilauksesi Asetukset-lohkon linkistä Peru tämän keskustelualueen tilaus.

Keskustelualueen tilaus Asetukset-lohkosta

 
Miten pakotan kopiot keskustelualueen viesteistä lähtemään myös opiskelijoiden sähköpostiin?
Tavallisesti osallistujat voivat valita, haluavatko he tilata keskustelualueen. Opettaja voi kuitenkin keskustelualuetta luodessaan pakottaa keskustelualueen tilaamiseen, jolloin kaikki käyttäjät liitetään alueen tilaajiksi automaattisesti. Tämä vaihtoehto sopii erityisen hyvin esim. tiedotusfoorumeille, joissa viestien nopea saaminen on tärkeää viestien ajankohtaisuuden vuoksi.

Opettaja voi valita haluamansa vaihtoehdon keskustelualuetta luotaessa kohdassa Keskustelualueviestien tilaus. Oletuksena kohdassa on Valinnainen, jolloin osallistujat voivat itse päättää, haluavatko he tilata alueen viestit sähköpostiinsa. Jos opettaja valitsee vaihtoehdon Oletustilaus, osallistujat liitetään tilaajiksi automaattisesti, mutta he voivat perua tilauksen koska tahansa. Jos opettaja valitsee Pakotettu, käyttäjät eivät voi itse perua tilausta. Tilaus pois päältä -valinnan ollessa valittuna, ei aluetta voi tilata.Uutiset-alueen viestit menevät automaattisesti osallistujien sähköpostiin. Voisiko tämän jotenkin estää?
Uutiset -foorumin viestit menevät automaattisesti kopioina kaikkien kurssilaisten sähköposteihin, mutta opettaja voi tarvittaessa kumota tämän Uutiset -foorumin asetuksista seuraavasti:
•    Kun klikkaat Uutiset -foorumille, Asetukset -lohkoon tulee näkyviin Uutiset -aluetta koskevia asetuksia.
•    Valitse Keskustelualueviestien tilaus -kohtaan Oletustilaus tai Valinnainen. Tämän jälkeen kaikki voivat halutessaan itse perua Uutiset -alueen tilauksen Peru tämän keskustelualueen tilaus -linkin kautta.


Onko opettajille olemassa mahdollisuutta keskustella alueella vain keskenään ilman että opiskelijat näkevät viestejä?
Opettajien keskustelualuetta ei Moodlessa ole, mutta opettajat voivat halutessaan käyttää tavallista keskustelualuetta, joka on piilotettu opiskelijoilta.


Opiskelija ei saa lähetetyksi tiedostoaan kurssin keskustelualueelle, vaikka olen valinnut kurssille suurimman sallitun tiedostokoon, ja opiskelijan tiedosto on varmasti tätä pienempi.
Varmistathan vielä, että juuri kyseisen keskustelualueen asetuksissa on sallittu riittävän suuri tiedostokoko. Vaikka koko kurssialueen tiedostokoko (Asetukset-lohko -> Kurssin ylläpito -> Muokkaa asetuksia -> Tiedostojen kokoraja) olisikin suurin mahdollinen, jollakin yksittäisellä keskustelualueella saattaa silti olla pienempi tiedostokoko.

Keskustelualuekohtaisen tiedostokoon pääset tarkistamaan ja tarvittaessa muuttamaan, kun painat keskustelualueella ollessasi Asetukset-lohkosta  Keskustelualueen hallinnointi -> Muokkaa asetuksia tai valitset kurssin etusivulla muokkaustilan ollessa päällä keskustelualueen nimen perästä Muokkaa-valikosta Muokkaa asetuksia.

Tehtävät

Miksi tehtävä-työkalun palautuksissa joillakin opiskelijoilla teksti katkeaa tai häipyy näkyvistä?
Tällainen ongelma on havaittu joissain tapauksissa silloin, kun tekstiä oli kopioitu suoraan Wordista Moodlen tekstikenttään, ja joku Wordin muotoilu katkaisi lopputekstin näkyvistä pois. Tämä ongelma on ratkennut sillä, että teksti kopioidaan ensin notepadiin/muistioon ja sitten sieltä vasta Moodlen vastauslaatikkoon. Siis copy-paste -tapauksissa ei koskaan suoraan Wordista Moodleen vaan aina notepadin kautta, jolloin Wordin automaattimuotoilut jäävät pois. Selaimena kannattaa käyttää Firefoxia. Internet Explorerilla on esiintynyt joitakin ongelmia.


Olen ottanut käyttöön tehtävän, johon opiskelijoiden pitäisi voida palauttaa useita tiedostoja. Opiskelija ei kuitenkaan pääse palauttamaan uusia tiedostoja enää ensimmäisen tiedoston lähetettyään.
Tehtävä-työkalussa on mahdollista sallia usean tiedoston lähettäminen samaan tehtävään. Opettaja määrittelee, montako tiedostoa opiskelija voi enintään lähettää.

Tehtävän asetuksissa on kohta Ota Lähetä arvioitavaksi -toiminto käyttöön. Kun toiminto on käytössä eli asetuksena on Kyllä, opiskelijalle näkyy Lähetä arvioitavaksi -painike, jota painamalla hän voi lähettää tehtävänsä opettajalle arvioitavaksi. Painiketta painettuaan opiskelija ei kuitenkaan voi enää palauttaa tehtävään uusia tiedostoja, vaikka ei olisikaan vielä palauttanut opettajan asetuksissa sallimaa määrää tiedostoja. Kun opettaja avaa opiskelijan tehtävän arvioitavaksi ja painaa arviointi-ikkunassa Muuta palautus keskeneräiseksi -painiketta, opiskelija pääsee jälleen palauttamaan tehtävään tiedostoja. Jos käytät tätä toimintoa, opiskelijoille kannattaa antaa ohje, että tiedostoja ei lähetetä arvioitavaksi yksitellen, vaan kaikki kerralla sitten kun kaikki tiedostot on tuotu tehtävään.


Miten opiskelija saa tiedon siitä, että tehtävä on arvioitu?
Kun opettaja on arvioinut ja antanut palautetta opiskelijalle tehtävästä, opiskelija näkee arvioinnin heti, kun hän klikkaa tehtävän auki. Esiin avautuu Palaute -osio, jossa on kirjoittamasi kommentit ja/tai arvosana.

Opettajan arviointinäkymässä on myös kohta Ilmoita opiskelijoille. Kun opettaja valitsee tähän Kyllä, hänen antamansa palaute ja arviointi lähetetään myös opiskelijan sähköpostiin. 


Miksi en voi antaa opiskelijoille sanallista palautetta tehtävästä? Opettajan arviointinäkymässä voi antaa vain arvosanan, mutta siellä ei ole paikkaa sanallisen palautteen kirjoittamiselle.

Tehtävä-työkalussa ei oletuksena ole käytössä sanallisen palautteen antamismahdollisuutta, mutta sen voi ottaa käyttöön tehtävän asetuksista. Kun avaat asetuksista osion Palautemuodot ja laitat ruksin Palaute-ruutuun, saat arvioinnin yhteyteen kentän sanallisen palautteen kirjoittamista varten.


Voiko Moodlen tehtävä-työkalua käyttää ryhmätöiden palautukseen?

Moodlen tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa ryhmätöitä, joko siten, että yksi ryhmän jäsen palauttaa yhteisen työn koko ryhmän puolesta tai siten, että jokainen ryhmän jäsen tekee palautuksen, esim. kukin palauttaa jonkin osan yhteisestä työstä. Jos haluat käyttää tehtävä-työkalua ryhmätöiden palautukseen, valitse tehtävän asetuksissa Ryhmäpalautuksen asetukset -osiossa Opiskelijat palauttavat ryhmätöitä -kohtaan Kyllä. Tämä edellyttää, että opiskelijat on jaettu ryhmiin Asetukset-lohkon Ryhmät-sivulla. Jos opiskelijoita ei ole oikeasti jaettu ryhmiin Moodlen ryhmätoiminnolla, ensimmäisen opiskelijan tehtäväpalautus kopioituu palautukseksi kaikille opiskelijoille eivätkä muut opiskelijat pääse enää palauttamaan tehtäviään.

Tehtäviä arvioidessasi voit valita, haluatko antaa koko ryhmälle saman arvioinnin ja palautteen vai jokaiselle yksittäiselle opiskelijalle omansa.

Huomioithan myös, että Opiskelijat palauttavat ryhmätöitä -kohdassa valittua asetusta (Kyllä tai Ei) ei voi muuttaa enää sen jälkeen kun ensimmäinen opiskelija on vastannut tehtävään.


Mitä työkalua voi käyttää tehtävien palautukseen, jos tarkoituksena on, että
- opiskelijat eivät näe toistensa palautuksia?
- opiskelijat näkevät toistensa palautukset (ja voivat myös kommentoida niitä)?


Jos haluat, että opiskelijat eivät näe toistensa tehtäväpalautuksia, voit käyttää tehtävä-, tietokanta-, wiki- tai OU blog -työkalua. Tehtävä-työkalulla palautetut työt näkyvät automaattisesti vain opettajalle, eikä sitä voi muuttaa. Tietokanta-työkalulla palautetut tehtävät saat näkymään vain opettajalle, kun valitset tietokannan asetuksissa Vaadi hyväksyntä?: Kyllä (huomioi, että oletuksena palautukset näkyvät kaikille, ellet itse muuta asetusta). Kun valitset wikin moodiksi yksityinen wiki, kukin opiskelija saa oman wikin, eivätkä opiskelijat näe toistensa wikejä. Kun valitset OU blog -työkalussa blogin tyypiksi Separate individual blogs, kukin opiskelija saa oman blogin eivätkä opiskelijat näe toistensa blogeja.

Jos haluat, että opiskelijat saavat nähdä toistensa tehtäväpalautukset (ja kommentoida niitä), voit käyttää keskustelualue-, tietokanta- tai OU blog -työkalua. Keskustelualueella palautetut työt näkyvät automaattisesti kaikille, ja kaikki voivat myös automaattisesti kommentoida niitä. Tietokanta-työkalulla palautetut tehtävät näkyvät kaikille (ellei opettaja erikseen estä sitä), ja opettajan niin halutessa opiskelijat voivat myös kommentoida toistensa tehtäväpalautuksia (huomioi, että vaikka palautukset oletuksena näkyvät kaikille, kommentointimahdollisuus ei oletuksena ole käytössä, vaan se tulee erikseen ottaa käyttöön niin haluttaessa). Kun valitset OU blog -työkalussa blogin tyypiksi No (blogs together or in groups), saat kurssille yhden yhteisen blogin, johon kaikki voivat kirjoittaa. Kommentointimahdollisuus on oletuksena käytössä.

Työpaja-työkalun avulla opiskelijat voivat vertaisarvioida ja kommentoida toistensa tehtäviä. Opettaja antaa tai arpoo kullekin opiskelijalle halutun määrän toisten opiskelijoiden tehtäviä arvioitavaksi ja kommentoitavaksi. Opiskelija näkee vain niiden toisten opiskelijoiden työt, jotka hänelle tulevat arvioitavaksi, ellei opettaja työpajan sulkeuduttua erikseen julkaise kaikkien töitä kaikkien nähtäväksi.Aineistot, tiedostot

Paljonko Moodleen on mahdollista tuoda tiedostoja? Tiedoston ison koon vuoksi avaaminen kestää opiskelijoilla kauan?
Asetukset-lohkon Muokkaa asetuksia -kohdassa määritellään kurssille tuotavien tiedostojen suurin sallittu koko. Tämä koskee siis yksittäisten tiedostojen kokoa. Tämä asetus koskee myös opiskelijoiden liitetiedostoja, joskin jokaisella keskustelualueella on erikseen asetus liitetiedostojen koosta.

Isojen tiedostojen, kuten kuvia sisältävän PowerPoint-tiedoston, aukeaminen voi kestää kauan. Tämä tuo ongelmia myös tulostamiseen. Ratkaisuna on tiedostokoon pienentäminen, esim. muuttamalla tiedosto pdf-tiedostoksi. Tiedoston koko on tällöin pienempi ja kalvot voisi asetella esim. monta kalvoa samalle sivulle, jolloin tulostus olisi helpompaa. Kannattaa myös miettiä, mitkä tiedostot kannattaa tuoda Moodleen ja mitkä julkaista muualla ja vain linkittää Moodleen.Kannattaako teksti kirjoittaa suoraan Moodleen vai voiko tekstin kopioida muualta?
Kirjoitettaessa pitkää tekstiä Moodleen, esim. pidempää, pohdiskelevaa viestiä keskustelualueelle tai verkkoteksti -tyyppistä tehtävää tai wikiä, teksti on hyvä kirjoittaa ensin toisessa ohjelmassa, jossa sitä voi välillä tallentaa, ja sitten tuoda Moodleen kopioi-liitä -toiminnolla. Moodlessa ei ole mahdollisuutta tehdä välitallennuksia kirjoitettaessa, joten esim. selaimen kaatuminen kesken kirjoittamisen aiheuttaa tekstin häviämisen.

Joskus saattaa myös käydä niin, että Wordissa kirjoitettu teksti ei Moodlen editoriin kopioituna näy kokonaan tai siinä on joitakin Wordin muotoiluista johtuvia kummallisuuksia. Moodlen editorissa on olemassa toiminto, jolla tekstistä voi puhdistaa Wordin muotoiluja.

Liitä Wordistä -painike Moodlen editorissa
 
Helpompi tapa voi kuitenkin olla, että kirjoittaa tekstin muistiossa (eli notepadissa), jossa siihen ei tule automaattisia muotoiluja, ja kopioi sen sieltä Moodleen. Tekstin voi sitten muotoilla Moodlen editorissa. Jos Wordissa kirjoittaminen tuntuu luontevammalta, teksti kannattaa kopioida Wordista ensin muistioon ja sitten muistiosta Moodlen editoriin, jotta voi välttää muotoilujen aiheuttamat ongelmat.

Lohkot

Kurssialueeltani on kadonnut lohkoja. Missä ne ovat, ja saanko ne takaisin näkyviin?
Moodlessa on käytössä lohkojen telakointitoiminto, jonka avulla käyttäjä voi kiinnittää eli telakoida lohkoja kurssialueen vasemman reunan sivupalkkiin. Telakointi tapahtuu klikkaamalla lohkon otsikkopalkissa olevaa pientä nuolenkärkeä. Telakoidun lohkon otsikko näkyy sivupalkissa aivan kurssialueen vasemmassa reunassa. Tarkista, näkyykö kadonnutta lohkoa siellä.

Telakoidun lohkon voi palauttaa takaisin paikalleen seuraavasti: Vie hiiri telakoidun lohkon otsikkopalkin päälle, niin lohko avautuu esiin. Kun klikkaat nuolenkärkeä lohkon otsikkopalkissa, lohko irtautuu telakasta ja palaa takaisin paikalleen (ks. kuva).

Lohkon irrottaminen telakasta

Voit telakoida lohkoja alueen vasempaan reunaan, jos haluat osioita muokatessasi enemmän työskentelytilaa. Telakointi on aina käyttäjäkohtaista: jos opettaja telakoi lohkoja omassa näkymässään, se ei vaikuta opiskelijoiden näkymään, vaan opiskelijat näkevät lohkot normaalisti.

 

Voivatko opiskelijat tehdä merkintöjä alueen kalenteriin muiden nähtäväksi?
Opiskelija voi laittaa kalenterimerkintöjä vain itselleen. Muut opiskelijat tai opettaja eivät näe näitä merkintöjä. Tätä asetusta ei voi muuttaa. Vain opettaja voi laittaa merkintöjä koko ryhmän nähtäväksi.Haluaisin lisätä alueelle lisää lohkoja. Mistä teen sen?
Moodle -alueella voi ottaa käyttöön erilaisia kurssin hallinnointiin ja tiedottamiseen liittyviä ja kurssilla toimimista helpottavia lohkoja. Uudella kurssialueella on valmiina vain muutamia lohkoja, mutta lisää lohkoja saat Lohkot -valikosta, joka ilmestyy näkyviin kurssialueen vasempaan alareunaan muokkaustilan ollessa päällä. Valikon kautta voit ottaa käyttöön ne lohkot, joita kurssillasi ei vielä ole käytössä. Huomioi myös, että joitakin lohkoja voi olla samalla kurssialueella käytössä useita.

Voit muokata kurssialueen näkymää siirtelemällä lohkojen paikkaa. Kun muokkaustila on päällä, voit "raahata" lohkoa ylös- tai alaspäin sivulla tai kurssialueen reunasta toiseen. Muokkaustilassa voit poistaa tarpeettomat lohkot. Ne siirtyvät tällöin Lohkot -valikkoon, josta ne voi myöhemmin ottaa uudestaan käyttöön. Lohkoja voi myös piilottaa opiskelijoiden näkyvistä ja ottaa tarvittaessa jälleen näkyviin.

Pääset poistamaan ja piilottamaan lohkoja, kun muokkaustilan ollessa päällä klikkaat muokkauskuvaketta lohkon otsikkopalkista. Avautuu valikko, josta löytyvät poistamis- ja piilotustoiminnot, samoin lohkon muokkaustoiminnot (ks. kuva).

Lohkon muokkaustoiminnot

Piilottamasi lohkot saat uudestaan esiin klikkaamalla samaa muokkauskuvaketta lohkon otsikkopalkissa. Avautuvassa valikossa on nyt Näytä lohko... -toiminto, jota klikkaamalla saat lohkon uudestaan opiskelijoiden näkyviin.

Huomioi myös lohkon otsikkopalkin oikean reunan pieni miinusmerkkikuvake, josta sekä opettaja että opiskelija voivat tiivistää lohkoja omassa näkymässään. Tällöin lohkon sisältö katoaa näkyvistä, mutta otsikkopalkki jää näkyviin, ja miinusmerkin tilalle vaihtuneesta plusmerkkikuvakkeesta lohkon saa jälleen näkyviin kokonaisuudessaan. Tämä lohkojen tiivistäminen on kuitenkin aina käyttäjäkohtaista: jos opettaja tiivistää lohkoja omassa näkymässään, se ei vaikuta opiskelijoiden näkymään. Opiskelijat näkevät lohkot normaalisti, elleivät he itse tiivistä niitä omassa näkymässään.Ryhmät


Miten luon ryhmille omat keskustelualueet? Miten saa rajattua jonkin työkalun yhden opiskelijaryhmän käyttöön?

Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Jos ei ole väliä sillä, näkevätkö alaryhmät toistensa työt tai keskustelut, voit vain luoda jokaiselle ryhmälle oman työkalunsa, esim. Ryhmän 1 keskustelualue, Ryhmän 2 keskustelualue jne. Näin opiskelijat tietävät otsikoinnin perusteella mennä oikeaan paikkaan toimimaan alaryhmänsä kesken.

Jos kuitenkin haluat, että eri ryhmät eivät näe toistensa työskentelyä, sinun on ensin luotava ryhmät alueelle. Ryhmäjaon perusteella Moodle tietää, mitä kullekin opiskelijalle näytetään.

Ryhmät luodaan Moodle-alueella Asetukset-lohkon kohdasta  Käyttäjähallinta  -> Ryhmät. Ohje ryhmien luontiin löytyy Learning2:n etusivulta Opettajan ohjeet -kohdasta.

Periaate on siis se, että ensin luot ryhmät alueellesi ja poimit niihin henkilöt alueesi osallistujista. Tällä jaolla kerrot Moodlelle, kuka opiskelijoistasi kuuluu mihinkin ryhmään. Kun olet ryhmäjaon alueelle tehnyt, voit päättää yksittäisten työkalujen kohdalla, käytätkö ryhmäjakoa kyseisessä työkalussa. Yksittäistä keskustelualuetta ei siis nimetä tietylle ryhmälle, vaan ryhmät toimivat keskustelualueella "päällekkäin", mutta Moodle tietää erotella tekemäsi ryhmäjaon perusteella, mitä kullekin opiskelijalle näytetään.

Erilliset ryhmät:
Jos haluat erottaa ryhmien keskustelut keskustelualueella siten, että ryhmä 1:n jäsenet eivät näe ryhmä 2:n keskusteluja, niin silloin keskustelualueen asetuksista valitset ryhmämoodi-kohtaan Erilliset ryhmät. Opettajalla näkyy keskustelualueella pudotusvalikko, josta hän voi valita, minkä ryhmän keskusteluja tarkastelee, mutta opiskelijat eivät tätä valintaa näe, vaan he näkevät vain oman ryhmänsä keskustelut.

Näkyvät ryhmät:
Jos taas haluat, että opiskelijat voivat vastata vain oman ryhmän jäsenten viesteihin, mutta myös tarkastella muiden ryhmien keskusteluja, niin silloin ryhmämoodi-kohtaan tulee valita Näkyvät ryhmät. Tällöin myös opiskelijoilla on tuo pudotusvalikko näkyvissä.

Ei ryhmiä:
Kun olet tehnyt alueelle ryhmäjaon, voit aina yksittäisten työkalujen kohdalla päättää, eriytätkö toiminnan jakamiesi ryhmien mukaan vai onko työkalu tarkoitettu kaikille kurssilaisille (Ei ryhmiä-valinta). Ryhmätoiminto ei ole käytössä aineisto-työkaluissa, eli kaikki näkevät materiaalit.Saako jonkin työkalun tai aineiston yhden opiskelijaryhmän käyttöön siten, että se ei näy muille ryhmille lainkaan?

Jos haluat eri ryhmille kokonaan omat työkalut tai aineistot siten, että ne eivät näy muille ryhmille lainkaan, voit käyttää jokaisen työkalun asetuksista löytyvää Rajoita pääsy -toimintoa. Huomioithan, että opiskelijat täytyy olla jaettu ryhmiin Asetukset-lohkon Ryhmät-sivulla. Lisää rajoitukseksi Ryhmä ja valitse ryhmä, johon opiskelijan on kuuluttava, jotta kyseinen työkalu tai aineisto näkyy hänelle.