Lapsuudentutkimuksen Lapsuusteko -palkintoryhmän työalue k 2018

ETA-lääkärit, valtakunnallinen koulutusmalli

Ravitsemustieteen perusteet

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (4op)

YUNET Oppimateriaalipankki: lapset ja nuoret yhteiskunnassa

YUNET Oppimateriaalipankki: metodologia

 

YUNET Oppimateriaalipankki: nuorisotutkimuksen suuntauksia

YUNET Oppimateriaalipankki: tyttötutkimus